Introspectie ontwikkelen bij onprofessioneel gedrag

Informatie
Auteurs
J.A. Godschalx-Dekker
Organisatie
MUMC+
Congres
2024
Context / probleemstelling of aanleiding

Thema:

Professionaliteit is een van de kerncompetenties uit het CanMEDS-competentiemodel. Wat professionaliteit precies is, is niet eenvoudig te zeggen. Mak-van der Vossen (e.a. 2020) construeerde het 4I’s model door onprofessionele gedragingen van medisch studenten te categoriseren in de categorieën inzet, interactie, integriteit, introspectie. Dit model werd gevalideerd binnen de medische vervolgopleidingen, zowel bij huisartsgeneeskunde als bij andere medische specialisaties, blijkend uit uitspraken van de geschillencommissie van de registratiecommissie geneeskundig specialisten (GC-RGS) waaruit bleek dat een gebrek aan introspectie hoogst relevant was voor remediering en gedwongen opleidingsbeëindiging. Toch ontbreekt voldoende inzicht in hoe supervisors binnen het klinisch onderwijs tekortkomingen in introspectie kunnen herkennen, benoemen, beoordelen en introspectie kunnen bevorderen. Deze workshop biedt de deelnemers inzicht en handvaten om met problemen rondom introspectie aan de slag te kunnen.

Doel:

De deelnemers zijn na de workshop beter in staat om gedragingen die voortkomen uit een gebrek aan introspectie te herkennen, benoemen, beoordelen en introspectie te bevorderen onder studenten en aios.

Doelgroep:

Opleiders, supervisoren, a(n)ios, coassistenten en docenten en opleidelingen aan andere gezondheidszorg opleidingen zoals verpleegkundige, fysiotherapie, psychologie

Opzet: activiteiten en opbrengst:

Deze workshop zal beginnen met een presentatie over het 4I’s model (inzet, interactie, integriteit, introspectie), gevolgd door een discussie in koppels over voorbeelden van onprofessioneel gedrag waaruit een tekort aan introspectie blijkt. Daarna oefenen de deelnemers in viertallen een gesprek om gedrag te benoemen en introspectie te bevorderen. Deze workshop biedt de deelnemers inzicht en handvaten om met problemen rondom introspectie aan de slag te kunnen in de praktijk.

Referenties (max 2.):

[1] Mak-van der Vossen MC, Teherani A, Mook WNKA van, Croiset G, Kusurkar RA. How to identify, address and report students’ unprofessional behaviour in medical school. Medical Teacher. 2020;42:372-379, doi:10.1080/0142159X.2019.1692130.

[2] Barnhoorn PC, Nierkens V, Mak-van der Vossen MC, Numans ME, Mook van WNKA, Kramer AWM. Unprofessional behaviour of GP residents and its remediation: a qualitative study among supervisors and faculty. BMC Family Practice 2021;22:249, doi:10.1186/s12875-021-01609-3.

Max aantal deelnemers :

20

Beschrijving van de interventie/innovatie:
Ervaringen/analyse van de implementatie:
Lessons learned (implicaties voor de praktijk):
Referenties:
Trefwoorden:

Medische vervolgopleidingen Professionaliteit Introspectie

Wijze van presentatie:
Banner
Banner
Banner

Zorgverleners voor de wereld van morgen

15 en 16 mei Hotel Zuiderduin in Egmond aan Zee