Interprofessionele educatie op de afdeling: ontwerp, implementatie en bestendiging van interprofessionele educatie units

Informatie
Auteurs
S.C.M. Oosterbaan-Lodder
Organisatie
OLVG
Congres
2024
Context / probleemstelling of aanleiding

Context/probleemstelling of aanleiding:

Om optimale interprofessionele zorg te verlenen aan patiënten is het belangrijk dat studenten dit al tijdens hun opleiding ervaren. Eén van de mogelijkheden is om studenten tijdens de praktijkfase van hun opleiding te laten leren op een Interprofessionele Educatie unit (IPE-unit). Hier leren ze met, van en over elkaars rollen en verantwoordelijkheden in een authentieke zorgsituatie.

Beschrijving van de interventie/innovatie:

In 2016 zijn we in OLVG te Amsterdam begonnen met een IPE-unit op de kraamafdeling, waarbij 2 coassistenten, een verloskunde student en een student verpleegkundige vervolgopleiding gedurende een week samenwerkend leren terwijl ze zorg verlenen aan patiënten. Hierbij worden ze begeleid door hiervoor getrainde klinisch verloskundigen en verpleegkundigen. Inmiddels hebben we 7 jaar ervaring met verdere implementatie en bestendiging van deze leerwerkplek. In 2021 zijn we op de afdeling geriatrie ook met een dergelijke unit gestart, waarbij ook farmaciestudenten participeren.

Ervaringen/analyse van de implementatie:

Na training van een beperkte groep zorgprofessionals als tutor, zijn we gestart met een pilot, om te ervaren wat de innovatie opleverde voor alle belanghebbenden. Bij verdere implementatie werden alle professionals getraind voor hun tutor-rol, ook om roostering makkelijker te maken.
Op dezelfde manier zijn we in 2021 op de afdeling geriatrie gestart, waarbij studenten 3 weken samenwerkend leren. Op deze afdeling bestond al een leerwerkplaats voor verpleegkunde-studenten. Vanwege het aanbod van studenten, vindt het leren op deze IPE-unit 4 keer per jaar plaats. Hierbij bleek het uitdagend voor geriaters om hun aandacht te verdelen tussen begeleiding van IPE-studenten en arts-assistenten op de afdeling.

Lessons learned (implicaties voor de praktijk):

Op basis van theoretische fundamenten en onze eigen ervaringen geven we aanbevelingen voor ontwerp, implementatie en bestendigding van IPE-units, waarbij het Grol & Wensing model voor het plannen van verandering wordt gecombineerd met de zelfbeschikkings-theorie (1).

Begin met een stuurgroep, met een toegewijde projectleider, om bewustzijn van de noodzaak van een IPE-unit te vertalen naar een breder bewustzijn en motivatie onder belanghebbenden. Laat deze manier van samenwerkend leren tevens een oplossing zijn voor authentieke problemen. Creëer gedeeld eigenaarschap door gezamenlijk haalbare onderwijsdoelen te formuleren. Start met een pilot om aanpassingen mogelijk te maken. Motiveer alle belanghebbenden, inclusief tutoren, door hun autonomie, interprofessionele competentie en onderlinge betrokkenheid te stimuleren. Bevestig de waarde van de IPE-unit in alle fases en veranker de IPE-unit in de organisatiestrategie.

Referenties (max. 2):
Oosterbaan-Lodder SCM, Kors J, Visser CLF, Kvist BM, Kusurkar RA, Scheele F. Twelve tips for designing, implementing and sustaining interprofessional training units on hospital wards. Medical Teacher. 2023:1-7.

Beschrijving van de interventie/innovatie:
Ervaringen/analyse van de implementatie:
Lessons learned (implicaties voor de praktijk):
Referenties:
Trefwoorden:

IPE&C Team based learning

Wijze van presentatie:
Banner
Banner
Banner

Zorgverleners voor de wereld van morgen

15 en 16 mei Hotel Zuiderduin in Egmond aan Zee