Interprofessioneel teamonderwijs in de praktijk: Hoe bereik je de juiste leerresultaten?

Informatie
Auteurs
M.I. van der Velde
Organisatie
UMC Groningen
Congres
2024
Context / probleemstelling of aanleiding

Context/probleemstelling of aanleiding:

Samenwerking binnen een behandelteam is belangrijk voor het leveren van goede zorg. Dat geldt in bijzondere mate voor teams die onder urgente omstandigheden moeten werken, zoals bij de anesthesiologie. Ondanks de cruciale rol van teamwerk is het opmerkelijk dat binnen de opleidingen onvoldoende interprofessioneel onderwijs is. Met de ontwikkeling van een leerlijn voor anesthesiemedewerkers in opleiding (amio) en anesthesiologen in opleiding (aios) trachten we elkaars beroepsidentiteiten beter inzichtelijk te maken en zo de samenwerking te bevorderen.

Beschrijving van de interventie/innovatie:

De interprofessionele leerlijn is ontwikkeld door een commissie (IPOC) van aios, anesthesiemedewerkers en anesthesiologen en besteed expliciet aandacht aan de thema’s rolverdeling, verantwoordelijkheid en het leren samenwerken1. De hoofdthema’s zijn geïnspireerd door relevante onderwerpen, die echter niet dagelijks aan de orde komen (zoals acute zorg, calamiteiten, management, etc.). Voor ieder onderwijsmoment formuleerde de IPOC leerdoelen conform de betreffende opleidingsplannen. Hierbij zijn interactieve werkvormen gekozen welke aansluiten bij specifieke leerdoelen en interprofessioneel samenwerken. Tijdens elke onderwijsmiddag wordt het hoofdthema toegelicht door een inhoudsdeskundige. De toetsing vindt plaats door middel van zelfbeoordeling van kennisprogressie en de Interprofessional Collaborative Competency Attainment Survey (ICCAS)2.

Ervaringen/analyse van de implementatie:

In de periode van maart tot augustus 2023 hebben twee onderwijsmomenten plaatsgevonden. Tijdens onderwijsmoment 1 waren er 22 aios en 16 amios en tijdens onderwijsmoment 2 14 aios en 12 amios, verspreid over alle opleidingsjaren. Aansluitend aan het onderwijsmoment werd feedback gevraagd en een evaluerende vragenlijst ingevuld. De respons was 50% bij het eerste moment en 100% bij het tweede moment. De deelnemers spraken unaniem waardering uit voor het onderwijs. Met name werden de ontwikkeling in de leerdoelen en het inzicht verkrijgen in elkaars beroepsidentiteit en -perspectieven gewaardeerd. Uit de kwalitatieve feedback bleek dat onderwijsmomenten als druk werden ervaren en niet alle leerdoelen in gelijke mate behaald konden worden.

Lessons learned (implicaties voor de praktijk):

De iteratieve onderwijsontwikkeling voor en door een interprofessioneel team werkt prettig en effectief. Het stellen van concrete leerdoelen in het multiprofessionele team was een belangrijke factor voor de onderwijseffectiviteit. Naast de inhoud van het onderwijs wordt ook de tijd voor onderlinge uitwisseling zeer gewaardeerd. Belangrijk voor de evaluatie is een goede framing, gezien het dilemma dat deze door de deelnemers als lang ervaren wordt, maar tegelijkertijd essentieel is voor iteratieve onderwijsontwikkeling. Door ieder onderwijsmoment transparantie te geven in de verbeteringen konden we het draagvlak vergroten.

Referenties (max. 2):

Diggele et al. Interprofessional education: tips for design and implementation. BMC Medical Education 2020;20(Suppl 2):455

Schmitz CC et al. The Interprofessional Collaborative Competency Attainment Survey (ICCAS). J Interprof Care. 2017;31(1):28-34.

Beschrijving van de interventie/innovatie:
Ervaringen/analyse van de implementatie:
Lessons learned (implicaties voor de praktijk):
Referenties:
Trefwoorden:

IPE&C Team based learning

Wijze van presentatie:
Banner
Banner
Banner

Zorgverleners voor de wereld van morgen

15 en 16 mei Hotel Zuiderduin in Egmond aan Zee