Innovatie in de zorg begint bij het opleiden: co-creatie tijdens de ontwikkeling, uitvoering en evaluatie van onderwijs

Informatie
Auteurs
M. Lobbes
Organisatie
Anders nl....(vul in onderstaand veld in)
Congres
2024
Context / probleemstelling of aanleiding

Context/probleemstelling of aanleiding:

Het opleiden van toekomstbestendige zorgprofessionals vraagt om continue afstemming van onderwijs op ontwikkelingen in de beroepscontext. De introductie van artificiële intelligentie (AI) is daar een voorbeeld van. Onduidelijk was welke AI-specifieke kennis, vaardigheden en beroepshouding tijdens de hbo-opleiding ‘Medisch Beeldvormende en Radiotherapeutische Technieken’ (MBRT) aangeleerd dient te worden. In co-creatie met docenten, studenten en werkveldpartners is dit bepaald, en is een werkwijze gecreëerd om dat te realiseren.

Beschrijving van de interventie/innovatie:

Het huidige MBRT-curriculum en elementen uit de didactische visie van Fontys Paramedisch, zoals het werken aan authentieke beroepsuitdagingen, samen onderzoekend leren en assessment as learning, zijn gebruikt als uitgangspunten. In co-creatie en middels praktijkgericht (ontwerp)onderzoek, is een ‘eindproduct’ opgeleverd in de vorm van een onderwijsprogramma. Deelnemers leerden in drie bijeenkomsten:

de basisprincipes van AI en toepassingen in het MBRT-vakgebied kennen,

een advies schrijven voor de evaluatie en implementatie van AI-toepassingen,

de impact van AI op (professionals in) de gezondheidszorg bediscussiëren.

Het onderwijsprogramma is in mei 2023 facultatief aangeboden aan zestien eerstejaars studenten.

Ervaringen/analyse van de implementatie:

Het proces van co-creatie werd niet alleen als leerzaam ervaren door docenten, vierdejaars studenten en werkveldpartners, maar ook als waardevol: volgens hen zorgde de combinatie van perspectieven voor een betere aansluiting van het onderwijs op de doelgroep en actuele ontwikkelingen.

Eerste (kwalitatieve) analyses laten zien dat de deelnemende eerstejaars studenten het ontwikkelde onderwijsprogramma interessant, relevant en leerzaam vonden. Zij waardeerden de interactieve opzet, de aansluiting op nieuwe ontwikkelingen en de verschillende perspectieven in de begeleiding door docenten en vierdejaars studenten. Het facultatief aanbieden van het onderwijs zorgde volgens studenten voor meer motivatie en een positieve leeromgeving, doordat ze bewust kozen voor deelname. De integratie van algemene kennis en vaardigheden (communicatie, samenwerking en onderzoek) met specifieke (AI-gerelateerde) kennis en vaardigheden verduidelijkte volgens hen de relevantie voor de beroepscontext.

Lessons learned (implicaties voor de praktijk):

Co-creatie tijdens de ontwikkeling, uitvoering en evaluatie van onderwijs biedt diverse kansen om de kwaliteit en aansluiting bij de (toekomstige) beroepspraktijk te verhogen.1 Enkele ‘lessons learned’ zijn:

Keuzevrijheid en aansluiting bij eigen interesses verhogen motivatie en betrokkenheid. Een duidelijk antwoord op de vraag ‘what’s in it for me?’ helpt betrokkenen eventuele uitdagingen gezamenlijk aan te gaan en te overkomen.

Kleinschalig starten vergroot de haalbaarheid.

Het leveren van een gelijkwaardige bijdrage kan voor studenten onwennig aanvoelen. Vergroot stapsgewijs en afgestemd op het individu de verantwoordelijkheid, zodat het vertrouwen in de eigen bijdrage toeneemt. Voorkom afhankelijkheidsrelaties die dit kunnen belemmeren, zoals betrokkenheid bij beslissingen over toekenning van studiepunten.

Referenties (max. 2):

1. Könings KD, Mordang S, Smeenk F, Stassen L, Ramani S. Learner involvement in the co-creation of teaching and learning: AMEE Guide No.138. Med Teach 2021;43(8):924–936.

Beschrijving van de interventie/innovatie:
Ervaringen/analyse van de implementatie:
Lessons learned (implicaties voor de praktijk):
Referenties:
Trefwoorden:

Overig, namelijk: Curriculumontwerp Overig, namelijk: Co-creatie Artificiële Intelligentie (AI)

Wijze van presentatie:
Banner
Banner
Banner

Zorgverleners voor de wereld van morgen

15 en 16 mei Hotel Zuiderduin in Egmond aan Zee