Infectiepreventie in extended reality, serious, realistic en fun

Informatie
Auteurs
O.H.E. Coenen
Organisatie
Radboud UMC
Congres
2024
Context / probleemstelling of aanleiding

Context/probleemstelling of aanleiding:

Sinds 2019 worden startende coassistenten aan de medische faculteit van de Radboud Universiteit uitgebreid getraind op het gebied van Infectiepreventie (IP). Dit onderwijs wilden we verder uitbreiden en verdiepen, met name op het vlak van praktische situationele training (1). Daarnaast is vanuit het docententeam de wens om docent-onafhankelijke leersituaties aan te bieden. De Radboud Health Academy (RHA) heeft de ambitie om extended reality (XR) te implementeren in het onderwijsaanbod, om op die manier bij te dragen aan persoonsgericht en innovatief onderwijs. Hieruit is een multidisciplinaire samenwerking ontstaan om een “XR IP-training” te ontwikkelen.

Beschrijving van de interventie/innovatie:

De XR IP-training bestaat uit drie virtual reality (VR) casussen met game elementen, waarin moeilijk toegankelijke leersituaties worden aangeboden. Het doel is om studenten een veilige leeromgeving te bieden die recht doet aan de praktijk. Door de immersieve ervaring van VR kunnen studenten de consequenties van de keuzes die ze maken écht ervaren, en in hun eigen tempo kennismaken met infectiepreventiemaatregelen.

Als eerste stap is een prototype ontwikkelt, deze is getest met o.a. coassistenten, een regio-breed panel van inhoudsdeskundigen en verpleegkundigen met aandachtsveld infectiepreventie. De verkregen feedback is meegenomen in de ontwikkeling van het eindproduct.

Het eindproduct wordt geëvalueerd binnen het huidige geneeskunde-onderwijs: in oktober 2023 ontvangt een groep coassistenten de XR IP-training als toevoeging op het reguliere IP onderwijs. Na afronding van het onderwijs wordt een vragenlijst met principes uit een ‘knowledge-attitude-practice (KAP)’ studie afgenomen. Twee andere groepen volgen alleen het reguliere onderwijs en krijgen na afloop dezelfde vragenlijst.

Ervaringen/analyse van de implementatie:

Het prototype werd positief ontvangen door de doelgroep. De interactieve aard werd zeer gewaardeerd omdat het aansluit bij de dagelijkse praktijk van het werken in de zorg. De verbeterpunten bestonden uit meer focus leggen op de praktijk i.p.v. theorie, toevoegen van meer game-elementen en meer snelheid aanbrengen.

De evaluatie van het eindproduct volgt in oktober 2023, bevindingen hiervan kunnen worden gedeeld in mei 2024.

De eerstvolgende stap is het implementeren van de XR-IP training binnen het curriculum. Het creëren van goede randvoorwaarden, zoals het garanderen van gebruiksgemak voor zowel docent als student, wordt hierbij als belangrijke facilitator gezien.

Lessons learned (implicaties voor de praktijk):

1). Prototypering en testen (zogenaamd cyclisch ontwerpen) zorgt ervoor dat het eindproduct aansluit bij de wensen van de doelgroep, en dat didactische en praktisch/inhoudelijke eisen optimaal samenkomen. Op deze manier wordt gewaarborgd dat de XR IP-training van meerwaarde is in het bestaande onderwijscurriculum.

2). De multidisciplinaire samenwerking heeft een duidelijke meerwaarde waarbij onderwijskundig perspectief en inhoudsdeskundigheid als complementair zijn ervaren. De inhoudsdeskundige speelt in deze samenwerking ook een rol in het meebrengen van een netwerk en kennis van de (zorg)organisatie en doelgroepen.

Referenties (max. 2):

Abstract NVMO 2020. Iedereen aan de infectiepreventie! Alle Nijmeegse coassistenten getraind en getoetst sinds 2019 O.H.E. Coenen, M. Tingen, N . Stikkelbroeck, E. Bowles, A. Tostmann, Radboudumc Nijmegen.

Wu Q, Wang Y, Lu L, Chen Y, Long H, Wang J. Virtual Simulation in Undergraduate Medical Education: A Scoping Review of Recent Practice. Front Med (Lausanne). 2022 Mar 30;9:855403. doi: 10.3389/fmed.2022.855403. PMID: 35433717; PMCID: PMC9006810.

Beschrijving van de interventie/innovatie:
Ervaringen/analyse van de implementatie:
Lessons learned (implicaties voor de praktijk):
Referenties:
Trefwoorden:

Digitaal leren en innoveren Skills en Simulatie (DSSH)

Wijze van presentatie:
Banner
Banner
Banner

Zorgverleners voor de wereld van morgen

15 en 16 mei Hotel Zuiderduin in Egmond aan Zee