Inclusieve online module – casusgebaseerd interprofessioneel samenwerken

Informatie
Auteurs
S.U. Uyttendaele
Organisatie
KU Leuven
Congres
2024
Context / probleemstelling of aanleiding

Context/probleemstelling of aanleiding:

Uit literatuur en focusgroepen binnen het project ‘kerncompetenties van toekomstige zorgprofessionals’ kwam de competentie interprofessioneel samenwerken (IPSW) sterk naar voor. Na het samenstellen van een inventaris met initiatieven en projecten omtrent IPSW in het Vlaams onderwijs, werd opgemerkt dat de eerste stap in IPSW, namelijk weten wie de andere zorgprofessionals zijn, vaak ontbreekt. Daarom werd binnen het project een online module ontwikkeld die zorgopleidingen kunnen inbedden in hun curriculum en waarin getracht werd om inclusiviteit en diversiteit in te bouwen.

Beschrijving van de interventie/innovatie:

De module werd ontwikkeld door een multidisciplinair samengestelde werkgroep en zowel zorgprofessionals, onderwijskundigen, docenten als studenten werden tijdens meerdere feedbackrondes betrokken. De module bevat vier uiteenlopende fictieve casussen waarlangs studenten verscheidene zorgprofessionals leren kennen. Deze is meteen inzetbaar en kan tegelijk aangepast worden aan de noden van een specifieke curriculum. Docenten kunnen de module inbouwen in de huidige werking van hun opleiding, waardoor de drempel minder hoog ligt om deze effectief te gebruiken.

Ervaringen/analyse van de implementatie:

Tijdens het ontwikkelingsproces werd op meerdere manieren aandacht besteed aan inclusiviteit en diversiteit. Ten eerste betreffen de casussen patiënten van Vlaamse, Indische en Syrische nationaliteit. Door patiënten van buitenlandse origine te includeren in de module, leren studenten reeds in hun opleiding hoe ze moeten omgaan met diversiteit en waar eventuele knelpunten kunnen liggen.

Ten tweede bevat elke casus problematieken die in de maatschappij voor stigmatisering kunnen zorgen, bijvoorbeeld een vluchtelingenproblematiek, een kankerdiagnose of een fysieke beperking. Door de personen achter deze problematieken te leren kennen, worden studenten verschillende aspecten van inclusiviteit bijgebracht.

Ten derde bevat de module een grote diversiteit aan zorgprofessionals, 34 disciplines over vier casussen heen, waar studenten reeds in hun opleiding mee kunnen kennismaken.

Tot slot is de module uitgewerkt het leerplatform Blackboard (Toledo) waarin afbeeldingen voorzien kunnen worden van bijschriften die uitleggen wat de afbeeldingen weergeven. Zo kunnen studenten met beperkt gezichtsvermogen de module evenzeer doornemen door voorleessoftware te gebruiken.

Lessons learned (implicaties voor de praktijk):

De gebruiksvriendelijkheid en flexibiliteit van de module faciliteert een snelle en brede implementatie in het onderwijs. Dit is belangrijk aangezien studenten, die reeds in de opleiding de grote diversiteit aan actoren van het zorglandschap leren kennen, in de praktijk sneller de juiste personen zullen vinden en zo betere zorg kunnen verlenen aan patiënten. Bovendien krijgen studenten via deze module een aantal aspecten van diversiteit en inclusiviteit mee waardoor ze zich ook bewuster worden van de uitdagingen omtrent deze thema’s in de gezondheidszorg. Tenslotte fungeert de module zelf als inclusieve leeromgeving, aangezien het studenten met een beperking gelijke leerkansen biedt. Het gebruik van dergelijke inclusieve platformen dient daarom door het beleid van een onderwijsinstelling aangemoedigd en gefaciliteerd te worden.

Referenties (max. 2):

Beschrijving van de interventie/innovatie:
Ervaringen/analyse van de implementatie:
Lessons learned (implicaties voor de praktijk):
Referenties:
Trefwoorden:

IPE&C Diversiteit Digitaal leren en innoveren

Wijze van presentatie:
Banner
Banner
Banner

Zorgverleners voor de wereld van morgen

15 en 16 mei Hotel Zuiderduin in Egmond aan Zee