In gesprek over professionaliteit bij zorgelijk handelen Tijd voor een andere aanpak na het schietincident op 28-09-2023 in Rotterdam

Informatie
Auteurs
E. J. Spierenburg
Organisatie
Erasmus MC
Congres
2024
Context / probleemstelling of aanleiding

Thema:

In deze ronde tafelsessie verkennen we met de deelnemers hoe we op een aandachtige manier met studenten in gesprek kunnen gaan over hun professionaliteit bij zorgelijk handelen binnen de opleiding Geneeskunde. We starten de sessie met het delen van onze ervaringen hiermee om zo de reikwijdte van een dergelijke proces in kaart te brengen. Dit proces omvat onder ander het instrueren van docenten over wanneer en hoe zij in actie kunnen en moeten komen als zij zorgelijk handelen signaleren, het informeren van studenten dat er een gesprek aan gaat komen (waarom en hoe), het informeren van degenen die het gesprek voeren met de betreffende student, het voeren van de dialoog en de opvolging van dit gesprek. Mak (1) beschrijft in haar proefschrift drie fasen:

Eenmalig zorgelijk gedrag dat in regulier onderwijs kan worden bijgestuurdHerhaaldelijk waarvoor gerichte begeleiding en/of remediering nodig isHerhaaldelijk waarbij effect van gerichte remediering uitblijft

Vervolgens gaan we met elkaar in discussie aan de hand van een aantal vragen met als doel professionaliteit bij zorgelijk handelen bespreekbaar te maken en hier een passende follow-up aan te kunnen geven. Door in gesprek met elkaar te gaan, gezamenlijk betekenis te geven aan de feedback, om daarna de boodschap ervan te extrapoleren naar handelen als toekomstig arts, werken studenten actief aan vaardigheden die een attitude van levenslang leren versterken. Het achterliggende doel is het creëren van een feedbackcultuur waarin studenten actief en vol vertrouwen werken aan hun eigen professionele en persoonlijke ontwikkeling (2).

We betrekken hierin de drie niveaus van curriculumontwerp: micro- (de dialoog), meso- (levenslang leren) en macroniveau (feedbackcultuur). We besluiten de sessie met het delen van take home messages.

De antwoorden op deze vragen geven bouwstenen aan de inrichting van een feedbackcultuur en wat we binnen de opleiding kunnen doen om daar een positieve verandering in aan te brengen.

Doel:
Een mindset meegeven om open naar het eigen handelen te kijken, het perspectief van de ander daarin meenemend.

Los komen van het huidige denkkader waarin we onmachtig zijn om op een goede manier het gesprek aan te gaan met Not Fit To Perform studenten om hen te begeleiden naar een alternatief beroep.

Doelgroep:

Iedereen die geïnteresseerd is in het opleiden van artsen (in spe) die bereid is naar zichzelf te kijken.

Opzet: activiteiten en opbrengst:

Referenties (max 2.):
Mak-van der Vossen, M.C, van den Broek, S., van Mook, W.N.K.A, Wolters, M. (2023).

Nuts and Bolts of Professionalism Remediation. In: Kalet, A., Chou, C.L. (eds) Remediation in Medical Education. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-031-32404-8_14

Winstone, N., & Carless, D. (2020). Designing Effective Feedback Processes in Higher Education. A learning-focused approach. New York: Routtledge.

Max aantal deelnemers :

40

Beschrijving van de interventie/innovatie:
Ervaringen/analyse van de implementatie:
Lessons learned (implicaties voor de praktijk):
Referenties:
Trefwoorden:

Professionaliteit Curriculumontwerp Docentprofessionalisering Feedback dialoog Programmatisch Assessment

Wijze van presentatie:
Banner
Banner
Banner

Zorgverleners voor de wereld van morgen

15 en 16 mei Hotel Zuiderduin in Egmond aan Zee