Implementatie van een nieuw ontwikkelingsgericht Landelijk Opleidingsplan: Tips & Trics

Informatie
Auteurs
C.M. de Ruiter
Organisatie
SOON
Congres
2024
Context / probleemstelling of aanleiding

Thema:

Alle(medische)vervolgopleidingen voor zorgprofessionals vernieuwen cyclisch hun Landelijk Opleidingsplan(LOP) om te zorgen dat de aios als vakbekwaam dokter in een veranderend zorglandschap de juiste patiëntenzorg kan bieden.Zo is de opleiding tot specialist ouderengeneeskunde bezig met voorbereiding van succesvolle implementatie van het Landelijk Opleidingsplan 2024.Essentiele[1]veranderingen daarin zijn een andere indeling van praktijkperiodes;meer accent op ontwikkeling en feedback[2],minder op toetsing, benadrukken van opleiden op de werkplek en ondersteuning door aiosonderwijs buiten de praktijkplek.Daarbij zijn goede curriculumontwikkeling,landelijke afstemming en professionalisering van de opleiders cruciaal.Wat leerden we van eerdere herzieningen en nemen we mee bij de huidige implementatie van het LOP?Wat leren we daarin van elkaar bij het implementeren van een nieuw LOP/ curriculum.Welke tips hebben de deelnemers van deze workshop? We delen tips en trics.

Een cruciale verandering in de opleidingspraktijk is het gaan van afvinken van feedbackmomenten naar echt ontwikkelingsgericht opleiden.Daarbij worden ontwikkelen en beoordelen uit elkaar gehaald.Het zorgvuldig scheiden van deze twee doelen bevordert dat een aios leert van de feedback die hij ontvangt en deze gebruikt voor verdere ontwikkeling.Daarom kiezen we in het nieuwe opleidingsplan bewust voor de term ‘ontwikkeling’in plaats van ‘toetsing’ en zijn leren en ontwikkelen kernwoorden in de groei naar een zelfstandig professional.Uitgangspunt is een toenemende zelfsturing van de aios,waarbij actief wordt nagedacht over deze ontwikkeling (feed up,feedback,feed forward).Opleiders kunnen hieraan bijdragen door de aandacht niet te richten op het documenteren,maar vooral op het geven van constructieve feedback.

Voor de opleiding tot specialist ouderengeneeskunde bieden we opleiders zowel lokale opleidersprofessionalisering als een landelijke verdiepende interprofessionele kaderopleiding waarin deze onderwijsvernieuwingen worden geïmplementeerd.

Doel:

Deelnemers hebben meer kennis over de opleidingsvisie van de opleiding tot specialist ouderengeneeskunde en weten welke succesfactoren kunnen helpen bij de implementatie in de onderwijs- en opleidingspraktijk.

Deelnemers leren zowel proces- als resultaatgericht denken om een opleidingsvisie te vertalen naar praktische handvatten voor de praktijk. Dit doen we aan de hand van het principe ontwikkelingsgericht opleiden (feedup, feedback, feedforward) en duidelijk gemarkeerde beoordelingsmomenten.

Deelnemers hebben inzicht in interprofessionele opleidersprofessionalisering die een succesvolle implementatie ondersteunen.

Doelgroep:

Opleiders,onderwijskundigen,docenten,projectleiders

Opzet: activiteiten en opbrengst:

Deelnemers kennen het belang van het cyclisch ontwikkelen van een LOP

Deelnemers hebben meer kennis over de nieuwe onderwijsvisie ouderengeneeskunde en hoe deze toe te passen in andere opleidingsplannen

Deelnemers hebben handvatten over nieuwe vormen van toetsing en beoordeling

Deelnemers hebben handvatten voor ontwikkelingsgerichte feedback (feed up, feedback, feed forward)

Deelnemers hebben inzicht in interprofessionele opleidersprofessionalisering

Referenties (max 2.):

[1] Dornan T,Boshuizen H,King N & Scherpbier A.Experience based learning:a model linking the processes and outcomes of medical students workplace learning,Medical Education 2007.Jan;41(1):84-91

[2] Brand PLP &Scheele F. Feedback in de medische opleiding.Scheid het begeleiden van het beoordelen.NTvG. 2022; 166:D6708.

Max aantal deelnemers :

30

Beschrijving van de interventie/innovatie:
Ervaringen/analyse van de implementatie:
Lessons learned (implicaties voor de praktijk):
Referenties:
Trefwoorden:

Curriculumontwerp Toetsing Overig, namelijk: Implementatie LOP/onderwijsvernieuwing opleidersprofessionalisering

Wijze van presentatie:
Banner
Banner
Banner

Zorgverleners voor de wereld van morgen

15 en 16 mei Hotel Zuiderduin in Egmond aan Zee