Hoe zorg je voor betaalbaar kwalitatief onderwijs van de toekomst: samen aan de slag met Open Educational Resources

Informatie
Auteurs
M. Doets
Organisatie
Erasmus MC
Congres
2024
Context / probleemstelling of aanleiding

Thema:

In deze sessie, georganiseerd door de NVMO-werkgroep Digitaal Leren en Innoveren, staat de vraag centraal hoe we de leermaterialen van de toekomst voor docenten en studenten betaalbaar en toegankelijk houden, en de studentdata veilig. Een urgente vraag gezien de toenemende invloed van grote techbedrijven en uitgeverijen.

In maart 2022 hebben de Nederlandse universiteiten en hogescholen met SURF de ‘Verklaring Nationale Aanpak Digitale en Open Leermaterialen’ ondertekend, met het document ‘Regie op Leermaterialen’. De instellingen willen de regie behouden door enerzijds docenten zelf Open Educational Resources (OER) te laten ontwikkelen (eventueel samen met uitgevers) en anderzijds in te zetten op gezamenlijke inkoop van commerciële materialen. In deze rondetafelsessie richten we ons op de eerste actielijn.

Binnen het medisch onderwijs zijn we al sinds 2005 voorloper met het delen van materialen via MedischOnderwijs.nl. Daarnaast zijn er de laatste jaren diverse initiatieven gestart, waaronder samenwerkingsverbanden binnen de anatomie (AnatomyTOOL.org) en de verpleegkunde (Samen Delen Verpleegkunde). Op landelijk niveau heeft het Npuls-programma grote ambities om toe te werken naar een digitaal ecosysteem waarbinnen instellingen materialen kunnen uitwisselen.

Doel:

We verkennen in deze rondetafelsessie met elkaar waar we staan met het ontwikkelen, delen en gebruiken van OER en hoe we de samenwerking kunnen verbeteren om uiteindelijk de kwaliteit van het onderwijs, voor student en docent, te borgen. We zullen verschillende goede voorbeelden uit het (medisch) onderwijs bespreken, en bekijken welke uitdagingen ons op dit moment beperken in het gebruiken van OER. Tot slot gaan we samen op zoek naar vervolgstappen om OER-gebruik te stimuleren en ondersteunen.

Doelgroep:

Docenten, onderwijskundigen, opleidingsdirecteuren, beleidsmedewerkers, ICTO-adviseurs

Opzet: activiteiten en opbrengst:

Deze rondetafelsessie zal starten met een aantal presentaties waarin we een beeld geven van de huidige situatie op het vlak van ontwikkelen, delen en hergebruik van open leermaterialen. Hier bieden we ook het podium aan de deelnemers om hun eigen voorbeelden te noemen. Ook zullen we ingaan op ambities naar de toekomst vanuit de Verklaring Nationale Aanpak Digitale en Open Leermaterialen en aangedreven door de zogeheten transformatiehub Digitale leermaterialen van het Npuls programma.

Vervolgens willen we in kleine groepen brainstormen over wat er nodig is om deze ambities te bereiken: wat is er nodig om open leermaterialen te ontwikkelen, hoe we het delen én hergebruiken door docenten en instellingen kunnen stimuleren, en welke barrières er doorbroken moeten worden. Zowel beleidsmatige acties, technische ondersteuning in de vorm van een platform, als praktisch en didactische ondersteuning voor docenten is noodzakelijk. We vatten dit samen in stappenplannen die deelnemers binnen hun instellingen kunnen gebruiken om hier vervolg aan te geven.

Referenties (max 2.):

https://npuls.nl/digitale-leermaterialen/

https://www.versnellingsplan.nl/Kennisbank/verklaring-nationale-aanpak-digitale-en-open-leermaterialen/

Max aantal deelnemers :

30

Beschrijving van de interventie/innovatie:
Ervaringen/analyse van de implementatie:
Lessons learned (implicaties voor de praktijk):
Referenties:
Trefwoorden:

Digitaal leren en innoveren Overig, namelijk: Curriculumontwerp open educational resources

Wijze van presentatie:
Banner
Banner
Banner

Zorgverleners voor de wereld van morgen

15 en 16 mei Hotel Zuiderduin in Egmond aan Zee