Hoe nemen we een zorgvuldig besluit over de voortgang van onze studenten binnen een programmatisch toetsprogramma? Inrichting van de besliscommissie van het nieuwe Geneeskunde curriculum in Rotterdam

Informatie
Auteurs
E. J. Spierenburg
Organisatie
Erasmus MC
Congres
2024
Context / probleemstelling of aanleiding

Thema:

Centraal binnen programmatisch toetsen staat een optimale besluitvorming over de voortgang van een student (1). Er hangt veel af van het oordeel of iemand op niveau zit. Hiervoor is een zorgvuldige en heldere beslisprocedure onontbeerlijk. Om tot een beslissing te komen over de beheersing van beoogde leeropbrengsten, worden bij programmatisch toetsen de beoordelingen gebaseerd op een rijke hoeveelheid datapunten. Op basis van alle datapunten wordt een beslissing genomen over de studievoortgang (2). Omdat datapunten zowel kwantitatieve als kwalitatieve informatie kunnen bevatten, kan de beslissing niet worden genomen op basis van een rekenkundige formule. Een high-stakesbeslissing vraagt om een menselijke interpretatie van alle verkregen informatie door een besliscommissie die de student niet persoonlijk kent.

Doel:

Het doel van deze workshop is:

1.
deelnemers te laten ervaren hoe het is om een beslissing te nemen aan de hand van geaggregeerde datasheets van fictieve studenten

2.
deelnemers voortgangsadviezen te laten formuleren voor deze studententen

3.
discussiëren over ervaren dilemma’s in het komen tot een oordeel (besluit) en een voortgangsadvies, bijvoorbeeld:
– Hoe weet je of er voldoende data is om te komen tot een betrouwbaar oordeel?
– Hoe aggregeer en weeg je data?
– Hoe verbind je datapunten tot een holistisch beeld of oordeel?
– Hoe ga je om met tegensprekende data of tegensprekende oordelen? Wat is er dan nodig om tot een oordeel te kunnen komen?
– Wat is het advies aan de student als de voortgang achterblijft? Wat is er nodig aan vervolgacties? Welke begeleiding?

Doelgroep:

Opleiders, leden van examencommissies, onderwijskundigen, docenten en studenten

Opzet: activiteiten en opbrengst:

We zullen kort uiteenzetten hoe het beslisprotocol van de besliscommissie in het Erasmus MC eruit ziet. Hier zal kort over worden gediscussieerd en daarna vormen de deelnemers aan deze workshop per tweetal een afvaardiging van de besliscommissie, die een high stakesbesluit zal nemen over (geneeskunde)studenten in verschillende fasen van de opleiding. Daarna zal er in subgroepen en vervolgens plenair een discussie worden gevoerd over het voortgangsbesluit en het vervolgtraject.

Opbrengst van deze workshop zullen adviezen zijn ten aanzien van toetsing in het algemeen en de rekrutering, de rol en de werkwijze van de besliscommissie binnen programmatisch toetsen.

Referenties (max 2.):

1

van der Vleuten, C. P. M., Schuwirth, L. W. T., Driessen, E. W., Dijkstra, J., Tigelaar, D., Baartman L. K. J., & van Tartwijk, J. (2012) A model for programmatic assessment fit for purpose, Medical Teacher, 34(3), 205-214. DOI: 10.3109/0142159X.2012.652239

2

Baartman, L., van Schilt-Mol, T., & van der Vleuten, C. (2020). Programmatisch toetsen. Voorbeelden en ervaringen uit de praktijk. Amsterdam: Boom Uitgevers.

Max aantal deelnemers :

30

Beschrijving van de interventie/innovatie:
Ervaringen/analyse van de implementatie:
Lessons learned (implicaties voor de praktijk):
Referenties:
Trefwoorden:

Toetsing Professionaliteit Programmatisch assessment besliscommissie

Wijze van presentatie:
Banner
Banner
Banner

Zorgverleners voor de wereld van morgen

15 en 16 mei Hotel Zuiderduin in Egmond aan Zee