Hoe maak ik mijn digitale onderwijs toegankelijker voor studenten met een beperking? Kaders, tips en tools.

Informatie
Auteurs
H. van Eeren
Organisatie
Erasmus MC
Congres
2024
Context / probleemstelling of aanleiding

Thema:

Naar schatting tien procent van alle studenten in het gezondheidsonderwijs heeft een chronische beperking zoals bijvoorbeeld dyslexie, slechtziendheid, slechthorendheid, (chronische) ziekte, psychische klachten. Door de NVMO-werkgroep Digitaal Leren en Innoveren is in 2023 de stand van zaken rond beleid op dit gebied bij de diverse UMC’s geïnventariseerd, voor wat betreft de toegankelijkheid van digitaal onderwijs. Dit heeft geleid tot een overzicht van kaders, tips en tools die we graag breder willen delen.

Doel:

Inzicht in de mogelijkheden om digitaal onderwijs toegankelijker te maken voor studenten met een beperking.

Doelgroep:

Iedereen die betrokken is bij (of geïnteresseerd in) het maken van digitaal onderwijs, bij beleid over digitaal onderwijs, of bij beleid over toegankelijkheid van onderwijs in het algemeen.

Opzet: activiteiten en opbrengst:

Na een introductie over de problemen die verschillende groepen studenten kunnen ondervinden rond toegankelijkheid van digitiaal onderwijs, wordt ingegaan op mogelijkheden om de toegankelijkheid van digitaal onderwijs te vergroten (tips & tools) en zullen een aantal van de tools worden gedemonstreerd. Vervolgens kunnen de deelnemers zelf aan de slag gaan met deze tools, zodat ze ervaren hoe hun digitale onderwijs inclusiever gemaakt kan worden en hoe in meer algemene zin wellicht richtlijnen en beleid op dit gebied zouden kunnen worden aangepast.

Referenties (max 2.):

Max aantal deelnemers :

20

Beschrijving van de interventie/innovatie:
Ervaringen/analyse van de implementatie:
Lessons learned (implicaties voor de praktijk):
Referenties:
Trefwoorden:

Digitaal leren en innoveren Diversiteit Overig, namelijk: Inclusiviteit

Wijze van presentatie:
Banner
Banner
Banner

Zorgverleners voor de wereld van morgen

15 en 16 mei Hotel Zuiderduin in Egmond aan Zee