Hoe kunnen zelfregulatievaardigheden in het hoger onderwijs systematisch worden ondersteund?

Informatie
Auteurs
F. Biwer
Organisatie
Universiteit Maastricht
Congres
2024
Context / probleemstelling of aanleiding

Thema:

Zelfregulerend leren (ZRL), het vermogen om het eigen leren te plannen, te monitoren en te reguleren, krijgt een steeds grotere prioriteit in opleidingen voor gezondheidszorgberoepen. Door prioriteit te geven aan zelfregulatievaardigheden is de focus verschoven van alleen het ontwikkelen van kennis en vaardigheden naar omgaan met autonomie, leren reflecteren en keuzes maken. Meer autonomie kan echter de ongelijkheid in het hoger onderwijs vergroten, wanneer sommige studenten goed omgaan met autonomie, terwijl anderen meer ondersteuning nodig hebben, maar zich daar niet bewust van zijn of die ondersteuning niet krijgen. Daarom speelt een effectief instructieontwerp een belangrijke rol in het faciliteren van ZRL door studenten de juiste hulpmiddelen, strategieën en ondersteuning te bieden. Een recente overzichtsstudie benadrukt dat zelfregulatievaardigheden zich alleen ontwikkelen wanneer docenten directe, expliciete aandacht besteden aan voortdurende bewustwording en training van deze vaardigheden bij studenten (Dignath & Veenman, 2021). Hoe hoger onderwijs curricula de ontwikkeling van zelfregulerende leervaardigheden kunnen ondersteunen, is de centrale vraag van een gezamenlijk onderzoeksproject van alle faculteiten aan onze universiteit.

Doel:

In deze workshop delen we inzichten uit een systematisch literatuur- en focusgroeponderzoek.. We gaan in gesprek met de deelnemers over hun visie op een ZRL-curriculum in het hoger onderwijs en hun praktijk van het ondersteunen van ZRL. Het doel is om een vertaling te maken van de inzichten uit ons onderzoek naar de praktijk van de deelnemers.

Doelgroep:

Deze workshop is bedoeld voor iedereen die geïnteresseerd is in (het verbeteren van) ZRL-gedrag van studenten, op individueel cursus- of curriculumniveau in HBO en WO, zowel bachelor als master. Docenten, studieadviseurs, en onderwijskundigen zullen kennis opdoen van recente inzichten uit de ZRL-literatuur en van principes voor instructieontwerp die zelfregulatievaardigheden met succes kunnen bevorderen.

Opzet: activiteiten en opbrengst:

De workshop maakt gebruik van leren in kleine groepen, korte individuele oefeningen en plenaire discussie. We zullen voortbouwen op de ervaringen van deelnemers en hun kennis over het ondersteunen van zelfregulatie bij studenten. De workshop begint met een interactieve presentatie over wetenschappelijke inzichten vanuit de literatuurstudie naar instructieontwerpprincipes die ZRL bevorderen. Daarna bespreken we ‘good practices’ in het ondersteunen van zelfregulatievaardigheden in het onderwijs en hoe deze kunnen worden vertaald naar verschillende contexten.

Deelnemers zullen:

Inzichten verwerven in effectieve ondersteuning van ZRL-vaardigheden bij studenten op individueel, cursus- en curriculumniveau

Ideeën genereren over good practices van ZRL-ondersteuning

Bespreken hoe deze good practices vertaald kunnen worden naar ondersteuning voor docenten en onderwijsontwerpers

Referenties (max 2.):

Dignath, C., & Veenman, M. V. J. (2021). The Role of Direct Strategy Instruction and Indirect Activation of Self-Regulated Learning—Evidence from Classroom Observation Studies. Educational Psychology Review, 33(2), 489-533. https://doi.org/10.1007/s10648-020-09534-0

Max aantal deelnemers :

30-40

Beschrijving van de interventie/innovatie:
Ervaringen/analyse van de implementatie:
Lessons learned (implicaties voor de praktijk):
Referenties:
Trefwoorden:

Overig, namelijk: Docentprofessionalisering Curriculumontwerp zelfregulerend leren

Wijze van presentatie:
Banner
Banner
Banner

Zorgverleners voor de wereld van morgen

15 en 16 mei Hotel Zuiderduin in Egmond aan Zee