Hoe kunnen docenten worden ondersteund in het creëren van inclusieve leeromgevingen in kleinschalige onderwijssettings?

Informatie
Auteurs
B.C.M. Compen
Organisatie
Universiteit Maastricht
Congres
2024
Context / probleemstelling of aanleiding

Thema:

In het zorgberoepenonderwijs is er op verschillende niveaus steeds meer aandacht voor diversiteit en inclusie.Zo worden curricula herzien om studenten bewust te maken van diversiteit in de patiëntenpopulatie en worden selectiecommissies aangemoedigd een meer heterogene studentpopulatie aan te nemen.Dit laatste–in combinatie met een groeiend besef dat studenten altijd al op allerlei manieren van elkaar verschilden–onderschrijft het belang van een inclusieve leeromgeving. Immers draagt een leeromgeving waarin studenten zich thuis voelen bij aan motivatie en leeruitkomsten (e.g. Allen et al., 2022).Echter, veel docenten voelen zich onvoldoende voorbereid om zo’n leeromgeving te bewerkstelligen in kleinschalige onderwijssettings zoals probleemgestuurd onderwijs (PGO).Docentprofessionalisering kan hierin in een rol spelen, maar het is onduidelijk op welke manier.

De rondetafelsessie wordt gefaciliteerd door onderzoekers die aan een project werken dat als doel heeft om richtlijnen te ontwikkelen voor docentprofessionalisering op het gebied van inclusieve leeromgevingen in PGO. Meer concreet worden docenten geïnterviewd aan de hand van het ‘inclusive practice’ kader van Rouse (2006), over (1) hoe verantwoordelijk ze zich voelen voor een inclusieve leeromgeving, (2) hoe zij deze proberen te bewerkstelligen en (3) welke rol docentenprofessionalisering daarin kan spelen.

Doel:

Doel van de sessie is om de uitdagingen,ervaringen en good practices van deelnemers in verschillende rollen/onderwijscontexten op het gebied van inclusie uit te wisselen en tot ideeën te komen voor de bevordering van good practices middels docentprofessionalisering.Deze input kan zorgen voor inspiratie onder de deelnemers en uiteindelijk mogelijk ook bijdragen aan de ontwikkeling van richtlijnen voor docentprofessionalisering.

Doelgroep:

Docentopleiders, docenten en studenten MBO/HBO/WO

Opzet: activiteiten en opbrengst:

Kennismaking (10’)

Introductieronde waarin zowel degenen die de sessie faciliteren als de deelnemers delen vanuit welke rol zij deelnemen aan de sessie.

Opbrengst: Inzicht in achtergronden van deelnemers
Toelichting project (10’)

De opzet en resultaten van het project worden besproken, net als het ‘inclusive practice’ kader van Rouse (2006) en de definitie van diversiteit die wordt gehanteerd.

Opbrengst: Gedeeld begrip van het thema

Groepsgesprekken (35’)

De deelnemers gaan in groepen van 3 à 4 aan de hand van Rouse (2009) in gesprek over inclusieve leeromgevingen en hoe docentprofessionalisering hierin een rol kan spelen. Iedere groep ontvangt een hand-out en template.

Opbrengst: Uitwisseling van uitdagingen, ervaringen en good practices

Plenaire terugkoppeling (20’)

Ieder groepje vat kort samen wat er besproken is en deelt twee concrete ideeën voor het bevorderen van een inclusieve leeromgeving en het professionaliseren van docenten.

Opbrengst: Een verzameling ideeën voor het bevorderen van een inclusieve leeromgeving

Referenties (max 2.):

Allen,K. A. et al.(2022).The need to belong:A deep dive into the origins,implications,and future of a foundational construct.Educational psychology review,34(2), 1133-1156.

Rouse, M.(2006).Enhancing effective inclusion practice.Knowing, doing, and believing.Kairaranga, 7(3), 8-13.


Max aantal deelnemers :

25

Beschrijving van de interventie/innovatie:
Ervaringen/analyse van de implementatie:
Lessons learned (implicaties voor de praktijk):
Referenties:
Trefwoorden:

Diversiteit Docentprofessionalisering

Wijze van presentatie:
Banner
Banner
Banner

Zorgverleners voor de wereld van morgen

15 en 16 mei Hotel Zuiderduin in Egmond aan Zee