Hoe kan een geneeskundeopleiding meer divers en inclusief worden? Leeropbrengsten vanuit het Erasmus MC

Informatie
Auteurs
C.E.E. van Andel
Organisatie
Erasmus MC
Congres
2024
Context / probleemstelling of aanleiding

Context/probleemstelling of aanleiding:

Diversiteit en Inclusie (D&I) zijn lange tijd onderbelicht geweest in het Nederlandse medische onderwijs. Het gaat niet alleen om het verbeteren van het onderwijsmateriaal (Verbree et al., 2023), maar ook om het opleidingsklimaat (van Andel, et al., 2022). D&I vragen om een ketenaanpak op meerdere manieren in meerdere niveaus van een organisatie.

Beschrijving van de interventie/innovatie:

Om het medisch onderwijs binnen het Erasmus MC meer divers en inclusief te maken was een team aangesteld (eind 2021- eind 2023). Het team had o.a. een D&I handreiking uitgebracht voor docenten, met daarin 1) tips voor inclusief taalgebruik waarbij bijv. stereotypische uitdrukkingen die maken dat studenten zich niet op hun gemak voelen of mogelijk zelfs uitsluiting ervaren worden vermeden en 2) tips voor diversiteit in medische casuïstiek, bijv. in voorbeelden, illustraties en lesmateriaal.

Ervaringen/analyse van de implementatie:

De reacties op de D&I docenten handreiking waren uiteenlopend – van geïrriteerd tot geïnspireerd. Er is vervolgens een gezamenlijke sessie met alle onderwijscoördinatoren geweest om het belang van inclusieve zorg (hier was iedereen het unaniem over eens) en de mogelijke weerstand tegen de handreiking te bespreken. Het team heeft in deze sessie benadrukt dat zo’n handreiking niet bedoeld is om individuele docenten te bekritiseren, maar wel kritisch is ten opzichte van een institutioneel of zelfs maatschappelijk probleem. Docenten werden na de sessie bedankt voor hun inzet en aangemoedigd door te gaan met concrete D&I verbeteringen in hun onderwijs. Landelijk is er enorm veel vraag gekomen voor deze handreiking; dit illustreert de behoefte aan praktische tools voor D&I in medisch onderwijs.

Lessons learned (implicaties voor de praktijk):

Medisch onderwijs meer divers en inclusief maken is een grote opgave. De eerste aanbeveling is het formeel aanstellen van een divers team, die op de juiste plek in de organisatie gepositioneerd is. Een team is waarschijnlijk beter dan één persoon in functie, omdat D&I gevoelige onderwerpen kunnen zijn en het derhalve belangrijk is om zaken te overwegen, te reflecteren, een luisterend oor te bieden, een bondgenoot te zijn, etc.

Het team kan als expertise centrum functioneren dat data-gedreven te werk gaat. Wanneer zoiets als een handreiking in de organisatie gedeeld wordt en er mogelijk weerstand volgt, dan kan dit team toelichting geven en ondersteuning bieden. D&I zijn mooi en verrijkend, en behoeven structurele aandacht.

Referenties (max. 2):

Verbree A-R, Isik U, Janssen J, Dilaver G. Inclusion and diversity within medical education: a focus group study of students’ experiences. BMC Medical Education. 2023;23:61.

van Andel CEE, Born MP, van den Broek WW, Stegers-Jager KM. Student ethnicity predicts social learning experiences, self-regulatory focus and grades. Medical Education. 2022;56:211-219.

Beschrijving van de interventie/innovatie:
Ervaringen/analyse van de implementatie:
Lessons learned (implicaties voor de praktijk):
Referenties:
Trefwoorden:

Diversiteit Docentprofessionalisering Curriculumontwerp

Wijze van presentatie:
Banner
Banner
Banner

Zorgverleners voor de wereld van morgen

15 en 16 mei Hotel Zuiderduin in Egmond aan Zee