Hoe je met stellingen een koers kan bepalen

Informatie
Auteurs
F. Koens
Organisatie
Amsterdam UMC loc. VUmc
Congres
2024
Context / probleemstelling of aanleiding

Context/probleemstelling of aanleiding:

Binnen het kader van een curriculumherziening is het nuttig om na te gaan hoe docenten, studenten en andere betrokkenen denken over bepaalde zaken. Natuurlijk geldt dat ook voor minder grote interventies of innovaties. Om betrokkenen vanuit het niets te laten brainstormen kan lastig zijn waardoor we een methode met stellingen hebben gebruikt.

Beschrijving van de interventie/innovatie:

De methode gaat uit van stellingen. In ons geval hebben we stellingen opgenomen over toetsing: waarom we toetsen en wat we toetsen. In een groep deelnemers pakt één deelnemer een kaartje met een stelling. De deelnemer leest de stelling voor en geeft aan waar op de lijn van eens – oneens hij deze stelling zou plaatsen. Daarna bespreekt de groep met elkaar de stelling. Na discussie plakken ze de stelling (opnieuw) op de lijn. De bespreekpunten, mitsen en maren schrijven ze onder de betreffende stelling. Vervolgens beschrijven de groepen deelnemers hun visie op waarom ze toetsen en wat ze willen toetsen.

Ervaringen/analyse van de implementatie:

Een eerste pilot gaf aan dat dit een leuke en nuttige manier is om te brainstormen. Door verschillende invalshoeken ontstaat er een gesprek waardoor er een breder perspectief verkregen wordt. Zo wordt inzicht verkregen in de afwegingen die men maakt bij de stelling.

Lessons learned (implicaties voor de praktijk):

Het is belangrijk om goede stellingen te maken: zo kort en bondig mogelijk, geen voorwaarden of uitleg erin.

Referenties (max. 2):

Beschrijving van de interventie/innovatie:
Ervaringen/analyse van de implementatie:
Lessons learned (implicaties voor de praktijk):
Referenties:
Trefwoorden:

Curriculumontwerp Docentprofessionalisering

Wijze van presentatie:
Banner
Banner
Banner

Zorgverleners voor de wereld van morgen

15 en 16 mei Hotel Zuiderduin in Egmond aan Zee