Hoe draag je zorg voor een gezonde reflectiecultuur in het onderwijs voor gezondheidsberoepen en de praktijk?

Informatie
Auteurs
S.P.C. Schaepkens
Organisatie
Amsterdam UMC
locatie VUmc
Congres
2024
Context / probleemstelling of aanleiding

Thema:

Een professionele reflectiecultuur draagt bij aan een gezond werkklimaat voor het opleiden van competente professionals in de gezondheidsberoepen. Reflectieactiviteiten hebben een sterke vormende functie in het onderwijs, mede met oog voor diversiteit en (on)gelijkheid. Enerzijds bevordert reflectie het socialisatieproces van gezondheidsprofessionals in opleiding. Zij leren welke (impliciete) normen, waarden en cultuur de professionele gemeenschap uitdraagt en waartoe zij zich moeten verhouden. Anderzijds bevordert reflectie ook het proces van subjectificatie, ofwel ‘wat is de eigen stem’ binnen die professionele gezondheidsgemeenschap, en hoe kan iemand met die stem de gemeenschap transformeren? Een gezonde reflectiecultuur waarborgt de balans tussen deze twee vormingsprocessen. Echter, hoe creëer je een gezonde reflectiecultuur? Hoe borg je bijvoorbeeld sociale veiligheid, terwijl er ook ruimte is voor weerstand bieden, afwijkende stemmen en het kritisch uitwisselen van perspectieven?

Doel:

Deelnemers verkennen met praktische voorbeelden wat het belang van een gezonde reflectiecultuur kan inhouden voor het onderwijs / de praktijk, met ruimte voor het eigen perspectief.

Doelgroep:

Iedereen die geïnteresseerd is in het vormen van een gezonde reflectiecultuur in het onderwijs of op de werkvloer.

Opzet: activiteiten en opbrengst:

Wij gaan met deelnemers in gesprek over het vormgeven van een gezonde reflectiecultuur. Dat doen we aan de hand van interactieve praktijkvoorbeelden uit ons kwalitatieve (interactie)onderzoek, die wij met een grafisch vormgever visueel-artistiek vertaald hebben voor toepassing in de (onderwijs)praktijk.

Referenties (max 2.):

van Braak M, Schaepkens SPC, van Dolder E, et al. What affects you? A conversation analysis of exploring emotions during reflection sessions in Dutch general practitioner training. Frontiers in Psychology</i>; 2023;14. doi:https://doi.org/10.3389/fpsyg.2023.1198208

de la Croix A, Schaepkens S, Veen M. Zombies in onderwijsland. Health Care Humanities als Medicijn tegen ‘Skillification’. Tijdschrift voor Gezondheid en Ethiek. 2022;32(3)

Max aantal deelnemers :

Geen

Beschrijving van de interventie/innovatie:
Ervaringen/analyse van de implementatie:
Lessons learned (implicaties voor de praktijk):
Referenties:
Trefwoorden:

Overig, namelijk: Docentprofessionalisering Professionaliteit Reflectie

Wijze van presentatie:
Banner
Banner
Banner

Zorgverleners voor de wereld van morgen

15 en 16 mei Hotel Zuiderduin in Egmond aan Zee