Hoe bereid je een diverse groep mentoren voor op hun rol in een toetsprogramma dat nog in ontwikkeling is?

Informatie
Auteurs
J.H. Kleinveld
Organisatie
Amsterdam UMC loc. VUmc
Congres
2024
Context / probleemstelling of aanleiding

Context/probleemstelling of aanleiding:

Om coassistenten te begeleiden bij de longitudinale competentie-ontwikkeling binnen programmatisch toetsen is de rol van mentor geïmplementeerd [1]. De mentor stimuleert de coassistent om stil te staan bij wat al goed gaat, wat diegene verder dient te ontwikkelen en wat diegene zelf wil bereiken. Hiertoe wordt gebruik gemaakt van coachende vragen, een luisterend oor en feedback. De mentor heeft toegang tot het digitaal portfolio van de student.

Gedurende de driejarige masteropleiding spreken de mentor en student elkaar negen keer. Er is een diverse groep mentoren, waaronder specialisten binnen ziekenhuizen, psychiaters, huisartsen, specialisten ouderengeneeskunde, arts-docenten met diverse medische achtergrond en AIOS.
Hoe bereid je deze gevarieerde groep mentoren voor op hun rol? En hoe zorg je ervoor dat dit aansluit op de praktijk van een nieuw toetsprogramma dat nog in ontwikkeling is?

Beschrijving van de interventie/innovatie:

Mentoren krijgen toegang tot een e-learning, gevolgd door een online inwerkmoment van een half uur met de coördinator mentoraat. Tijdens het inwerkmoment kunnen mentoren vragen stellen en worden zij geattendeerd op belangrijke punten rondom het mentoraat en programmatisch toetsen. Rondom het derde mentorgesprek met de student volgen mentoren een vervolgtraining waarin intervisie een centrale plek heeft. Er worden zowel fysieke als online vervolgtrainingen aangeboden. Naar behoefte kan de mentor vaker deelnemen aan deze bijeenkomsten.

Ervaringen/analyse van de implementatie:

De praktische uitwerking van het programmatisch toetsen was nog in ontwikkeling toen het mentoraat startte. Tijdens de vervolgtraining en via andere contactmomenten werd feedback verzameld over wat er in de voorbereiding en informatievoorziening verbeterd kan worden voor mentoren. In het voorjaar van 2023 is een evaluatie uitgezet onder studenten en mentoren over het mentoraat. 92% Van de studenten was tevreden over hun mentor, 79% vond het mentorgesprek nuttig. De studenten ervoeren de gesprekken als open, fijn en prettig. 97% Van de mentoren voelde zich voldoende bekwaam voor deze rol. Mentoren ervoeren de gesprekken als leuk, prettig en nuttig. Een deel van de suggesties over wat beter kan in de informatievoorziening en voorbereiding is reeds overgenomen. Dit betrof o.a. het geven van meer duidelijkheid over het beoordelingsproces aan het eind van elk masterjaar door de masterbeoordelingscommissie: waarop wordt gelet en wat is de rol van de mentor daarbij?

Lessons learned (implicaties voor de praktijk):

Zorg ervoor dat je scholing aansluit op de diversiteit van je docentengroep.
Blijf in contact met je docenten wanneer de onderwijssetting verandert, zodat je op de hoogte bent van hoe dingen uitpakken op de werkvloer en je snel aanpassingen kunt maken in de scholing van docenten.

Referenties (max. 2):

[1]C.P.M. Van Der Vleuten, L.W.T. Schuwirth, E.W. Driessen, M.J.B. Govaerts & S. Heeneman (2015) Twelve Tips for programmatic assessment, Medical Teacher, 37:7, 641-646, DOI: 10.3109/0142159X.2014.973388

Beschrijving van de interventie/innovatie:
Ervaringen/analyse van de implementatie:
Lessons learned (implicaties voor de praktijk):
Referenties:
Trefwoorden:

Overig, namelijk: Docentprofessionalisering Kwaliteitszorg Mentoren

Wijze van presentatie:
Banner
Banner
Banner

Zorgverleners voor de wereld van morgen

15 en 16 mei Hotel Zuiderduin in Egmond aan Zee