Het versterken van de positie van gevlucht zorgpersoneel:het overbruggen van gaps en het bevorderen van inclusiviteit dooreen veelzijdig programma dattegemoetkomtaandekritiekebehoeftenaarzorgpersoneel

Informatie
Auteurs
I.S. Homan
Organisatie
UMC Utrecht
Congres
2024
Context / probleemstelling of aanleiding

Thema:

Hoe kunnen we een duurzame brug bouwen tussen gevlucht zorgpersoneel en het Nederlandse zorgsysteem? In het organiseren van deze brug ligt een belangrijke rol voor werkgevers, overheid en ondersteunende organisaties. Met het volgende resultaat:

Empowerment:

kansen bieden aan vluchtelingen om een medische carrière na te streven, bij te dragen aan de gezondheidszorg en personeelstekorten binnen de gezondheidszorg op te vullen.

Integratie:

onderdeel worden van de ziekenhuisgemeenschap en Nederlandse gezondheidszorg. Veelal is werk in de zorgsector een stuk (herwonnen) identiteit en brengt het een sense of belonging. Anderzijds brengt het een laagdrempelige kennismaking met andere culturen voor de huidige Nederlandse cultuur in de zorg.

Diversiteit:

verschillende culturele perspectieven en ervaringen naar het ziekenhuis brengen. Deze diversiteit waarborgt ook kwaliteit van zorg in de toekomst, een toekomst waar de patientpopulatie in toenemende mate bestaat uit verschillende culturele achtergronden.

Aanpak van personeelstekorten:

duurzame inzetbaarheid, door vluchtelingen opleiding, supervisie en ondersteuning te bieden en samen te werken met partners voor (taal)onderwijs en ondersteunin

Doel:

Overkoepelend hebben we als doel met het programma om gevluchte zorgprofessionals toe te rusten met de kennis, vaardigheden en ondersteuning die nodig is om bij te dragen aan de Nederlandse gezondheidszorgsector. Deze integratie bevordert inclusie en samenwerking waarin iedereen, ongeacht achtergrond, effectief kan samenwerken waarbij het belang van diversiteit in de gezondheidszorg wordt benadrukt. Dit komt ten goede komt aan patiëntenzorg, onderzoek en algemene ontwikkeling.

Doelgroep:

De doelgroep van het programma zijn gevluchte zorgprofessionals die al een achtergrond hebben in de zorgsector, in opleiding waren binnen de zorgsector, of die recent besloten hebben graag in de zorgsector te willen werken. Een focus ligt op hoogopgeleide zorgprofessionals.

Opzet: activiteiten en opbrengst:

Voorlichting: via de juiste partners en overheidsinstanties de groepen bereiken die graag in de zorg willen werken en hen vertellen wat voor beroepen het Nederlandse zorgsysteem kent

Observershipprogramma: specifiek gericht op bijna- of net afgestudeerde geneeskunde studenten. Zie link bij de referenties voor een uitgebreide beschrijving.

Cursus introductie in het Nederlandse Zorgsysteem: een korte cursus van +/- twee weken waar alle mensen met een niet-Nederlandse achtergrond een opstapje krijgen in de Nederlandse zorgcultuur voordat zij gaan leren/werken in het UMCU. Van praktische zaken tot cultuur en (ongeschreven) regels.

Matchingsloket: geïnteresseerden willen we persoonlijk begeleiden (maatwerk). Sommigen zullen via partners eerst (taal)onderwijs moeten volgen en kunnen we daarna matchen binnen de eigen zorgorganisatie of één van de partner zorgorganisaties.

Referenties (max 2.):

Beschrijving observershipprogramma: Onderwijs vluchtelingstudenten in UMC Utrecht – UMC Utrecht

Max aantal deelnemers :

25

Beschrijving van de interventie/innovatie:
Ervaringen/analyse van de implementatie:
Lessons learned (implicaties voor de praktijk):
Referenties:
Trefwoorden:

Diversiteit Internationalisering Kwaliteitszorg

Wijze van presentatie:
Banner
Banner
Banner

Zorgverleners voor de wereld van morgen

15 en 16 mei Hotel Zuiderduin in Egmond aan Zee