Het gesprek: De juiste persoon op de juiste plek. Tips voor een persoonlijk carrière gesprek met een student.

Informatie
Auteurs
J.Z. Muyselaar-Jellema
Organisatie
LUMC
Congres
2024
Context / probleemstelling of aanleiding

Thema:

De insteek van deze workshop zal vanuit het perspectief zijn van het voeren van deze gesprekken met geneeskundestudenten, maar de principes zijn van toepassing op het voeren van gesprekken met studenten in alle gezondheidszorgopleidingen. Geneeskundestudenten wisselen regelmatig van specialisatie voorkeur tijdens de studie. Bekend is dat de coschappen een belangrijke fase is in de vorming tot arts en in het kennismaken met verschillende specialisaties. Ook ervaren studenten stress omdat ze een keuze moeten maken. Studenten hebben vaak informele en formele gesprekken over carrièrekeuze met opleiders, AIOSsen, ANIOssen, medestudenten en docenten. Hoe voer je deze gesprekken? Waar zouden deze gesprekken over moeten gaan? Welke factoren beïnvloeden carrièrekeuze? Hier gaan wij met elkaar mee aan de slag en over in gesprek. De deelnemers worden gestimuleerd tot reflectie en uitwisseling. Ze maken kennis met twaalf tips die S.Querido en J.Z.Muyselaar-Jellema geformuleerd hebben in hun artikel voor Medical Teacher1.

Deze tips komen voort uit de literatuur, onder andere het proefschrift2 van S.Querido, en uit gesprekken met onze studenten. Tevens hebben wij de tips aan collega docenten en studenten voorgelegd en hebben de feedback verwerkt. De tips zijn gegroepeerd en gaan over het voeren van het gesprek, reflectie stimuleren bij de student en acties die de student zelf kan ondernemen. Een voorbeeld van een tip is het positief spreken over alle opties die een student heeft, ook als het extramurale veld onbekend voor je is, dan is het goed om daar zonder oordeel over te spreken. Het is van belang om een open en eerlijk gesprek met studenten te voeren.

Doel:

Het verbeteren van de kwaliteit van het persoonlijk carrière gesprek, zodat de juiste persoon ook op de juiste plek komt.

Doelgroep:

Opleiders, docenten, studenten gezondheidszorgopleidingen, geneeskundestudenten, AIOS en ANIOS, basisartsen

Opzet: activiteiten en opbrengst:

Deelnemers formuleren van eigen tips met betrekking tot het voeren van gesprekken met studenten. In groepjes van 4-5 personen ordenen ze de twaalf tips in volgorde van belangrijkheid. Als afronding is er een uitwisseling van tips tussen de groepen. Wat zijn de overeenkomsten en de verschillen? Welke tip neem je mee naar huis en indien mogelijk ga je mee oefenen? Deelnemers geven elkaar tips om de kwaliteit van deze gesprekken te verbeteren. Deelnemers hebben praktische handvatten gekregen om deze tips in hun eigen dagelijkse praktijk toe te passen.

Referenties (max 2.):
Muyselaar-Jellema JZ, Querido S. Twelve tips for having more meaningful conversations with medical students on specialty career choice. Med Teach. 2023 Nov 15:1-4. doi: 10.1080/0142159X.2023.2280114. Epub ahead of print. PMID: 37967563.Proefschrift: Career Choice of Medical Students and Recent Medical Graduates Studies on factors of influence in a longitudinal trajectory.

Querido S. 2021.

Max aantal deelnemers :

30

Beschrijving van de interventie/innovatie:
Ervaringen/analyse van de implementatie:
Lessons learned (implicaties voor de praktijk):
Referenties:
Trefwoorden:

Overig, namelijk: Overig, namelijk: Overig, namelijk: Carrièrekeuze Loopbaan Communicatie

Wijze van presentatie:
Banner
Banner
Banner

Zorgverleners voor de wereld van morgen

15 en 16 mei Hotel Zuiderduin in Egmond aan Zee