Het gebruik van audio-podcast als lesmateriaal voor (bio)medische studenten – een systematische review

Informatie
Auteurs
M. Heijkoop
Organisatie
Erasmus MC
Congres
2024
Context / probleemstelling of aanleiding

Context/probleemstelling of aanleiding:

Podcasts kunnen een aangename, beeldschermvrije bron van kennis zijn. Podcast worden in toenemende mate in het curriculum van geneeskundestudenten en medische vervolgopleidingen ingebed, en worden ook ingezet in de nascholing van medisch specialisten (1). Ook in andere (para)medische beroepen wordt de podcast als opkomend en interessant medium gezien (2). Om podcasts als lesmateriaal in te zetten voor studenten van (bio)medische opleidingen in het hoger onderwijs is meer kennis nodig. Bijvoorbeeld over de ontwerpkeuzes die nodig zijn om dit medium effectief in te zetten en voor welke onderwerpen en competenties dit medium zich leent. Het doel van dit onderzoek is het in kaart brengen van de karakteristieken van audiopodcasts die worden ingezet als lesmateriaal in (bio)medische bachelor en masteropleidingen. Ook wordt gekeken naar het effect van het gebruik van podcasts in het curriculum op de leeruitkomsten.

Beschrijving van de interventie/innovatie:

We hebben een systematische literatuurreview uitgevoerd op basis van de PRISMA richtlijn. De zoekstrategie is opgesteld in samenwerking met een medewerker van de medische bibliotheek. Hierbij zijn de elektronische databases Medline, Embase, Web of Science, CINAHL en ERIC doorzocht. De karakteristieken zoals lengte, opzet en onderwerp van de onderzochte podcasts en aan welke canMEDS rol ze bijdragen, zullen worden samengevat en het bewijs voor de effectiviteit van podcasts zal in kaart gebracht worden.

Ervaringen/analyse van de implementatie:

Onze zoekstrategie heeft 2633 potentiële artikelen geïdentificeerd, 1485 artikelen na het verwijderen van duplicaten. Na screening van de titel en abstract bleven 144 artikelen over. Momenteel wordt de beoordeling van de full text uitgevoerd. Zowel kwantitatieve als kwalitatieve onderzoeken zullen worden geïncludeerd. De kwaliteit van de artikelen wordt beoordeeld met respectievelijk de STROBE statement en de COREQ richtlijn.

Lessons learned (implicaties voor de praktijk):

De uitkomsten en conclusies van deze systematische review kunnen bijdragen aan de ontwikkeling van podcasts die gemaakt worden om in het curriculum van (bio)medische bachelor en masteropleidingen ingezet te worden. Ook kunnen onze uitkomsten gebruikt worden om te identificeren voor welke onderwerpen en competenties podcasts effectief ingezet kunnen worden in het curriculum. Tot slot geeft de review ons inzicht in de manier waarop podcasts zodanig kunnen worden ingezet, dat ze leiden tot maximale leeruitkomsten.

Referenties (max. 2):

1. Kelly JM, Perseghin A, Dow AW, Trivedi SP, Rodman A, Berk J. Learning Through Listening: A Scoping Review of Podcast Use in Medical Education. Acad Med. 2022;97(7):1079-85.O’Connor S, Daly CS,
2. MacArthur J, Borglin G, Booth RG. Podcasting in nursing and midwifery education: An integrative review. Nurse Educ Pract. 2020;47:102827.

Beschrijving van de interventie/innovatie:
Ervaringen/analyse van de implementatie:
Lessons learned (implicaties voor de praktijk):
Referenties:
Trefwoorden:

Digitaal leren en innoveren Curriculumontwerp

Wijze van presentatie:
Banner
Banner
Banner

Zorgverleners voor de wereld van morgen

15 en 16 mei Hotel Zuiderduin in Egmond aan Zee