Het DocProf Debat – In gesprek over uitdagingen in docentprofessionalisering.

Informatie
Auteurs
J. Beuken
Organisatie
Universiteit Maastricht
Congres
2024
Context / probleemstelling of aanleiding

Thema:

In docentprofessionalisering lopen we regelmatig aan tegen uitdagingen, waarbij er discussie is over de manier waarop we ermee omgaan. Wat doen we bijvoorbeeld met iemand die er “alleen maar is omdat het moet”? Hoe gaan we om met de verschillen tussen basiskwalificaties voor onderwijs? Wat moet je eigenlijk kunnen voor docentprofessionalisering? Zulke vragen worden zelden buiten de eigen onderwijsinstelling besproken. Een debat met deelnemers die op verschillende manieren naar onderwijs kijken, kan leiden tot nieuwe inzichten in controverses in docentprofessionalisering.

Doel:

Het doel van deze rondetafelsessie is om inzicht te krijgen in uitdagingen rondom docentprofessionalisering in verschillende onderwijscontexten. Deelnemers gaan in debat over drie stellingen die controverses in docentprofessionalisering representeren.

Docentprofessionalisering moet zich inzetten om iedere onderwijsgevende medewerker te scholen, ook als zij niet gemotiveerd zijn om zich te ontwikkelen op het gebied van onderwijs.

De verschillende basiskwalificaties voor diverse groepen in het hoger onderwijs (bachelor, master, vervolgopleiding, alfa, beta, gamma) zijn overbodig.

Medewerkers bij docentprofessionalisering moeten een substantiële onderwijsrol hebben in hun onderwijsinstelling. Zij moeten met de voeten in de klei staan.

De stellingen worden geïntroduceerd door de Taakgroep Docentprofessionalisering van de Faculty of Health, Medicine and Life Sciences (Maastricht University), maar zijn relevant voor een breed publiek.

Doelgroep:

Betrokkenen en geïnteresseerden in docentprofessionalisering (docenten, studenten, MBO/HBO/WO)

Opzet: activiteiten en opbrengst:

Introductie

We beginnen de rondetafelsessie met een introductie en positionering, waarin vertegenwoordigers van de Taakgroep Docentprofessionalisering kort vertellen over de context van docentprofessionalisering bij Maastricht University. Ook wordt aandacht besteed aan de diversiteit van docentprofessionalisering. Programma’s kunnen bijvoorbeeld wisselen in duur, flexibiliteit, mate van obligatie en toetsing. We nodigen deelnemers uit om iets te vertellen over docentprofessionalisering in hun context.

Opbrengst: Gedeeld begrip van docentprofessionalisering

Instructies debatvoering

We geven een korte instructie over debatvoering waarin we zowel de vorm van het debat (Lagerhuis) als de regels toelichten.

Opbrengst: Gedeeld begrip van debatvoering

Het DocProf Debat

Tijdens het debat werpen we tenminste 3 verschillende stellingen op. Iedere stelling wordt kort gepitcht (één minuut) door leden van de Taakgroep Docentprofessionalisering. Zij maken hierbij gebruik van een voorbeeld en een afbeelding. Na de pitch nemen deelnemers plaats aan de ‘voor’ kant of ‘tegen’ kant van de zaal en debatteren zij over de stelling.

Opbrengst: Interactieve discussies tussen deelnemers.

Nabespreking

Na afloop van alle debatrondes vindt een korte nabespreking plaats. Wat hebben deelnemers opgestoken van het debat? Wat kan een volgende stap zijn in het omgaan met controversiële onderwerpen voor de deelnemer zelf en, voor docentprofessionaliseringsteams?

Opbrengst: Aha’s van deelnemers

Referenties (max 2.):

Max aantal deelnemers :

30

Beschrijving van de interventie/innovatie:
Ervaringen/analyse van de implementatie:
Lessons learned (implicaties voor de praktijk):
Referenties:
Trefwoorden:

Docentprofessionalisering Overig, namelijk: Overig, namelijk: Life-long learning Basiskwalificatie

Wijze van presentatie:
Banner
Banner
Banner

Zorgverleners voor de wereld van morgen

15 en 16 mei Hotel Zuiderduin in Egmond aan Zee