Help, hoe leer ik op de werkplek – De ontwikkeling van een training via het ADDIE-model die geneeskundestudenten voorbereidt op het informeel werkplekleren tijdens hun coschappen

Informatie
Auteurs
M. van Dorst
Organisatie
UMC Utrecht
Congres
2024
Context / probleemstelling of aanleiding

Context/probleemstelling of aanleiding:
Coassistenten en klinisch supervisoren geven aan dat de overgang van formeel, gepland leren in de bachelor naar informeel leren op de (complexe) werkplek van de coschappen groot is. Uitdagingen zijn de verschillende verwachtingen, het niet kunnen herkennen en gebruiken van leermomenten in de praktijk en de prioriteit van patiëntenzorg waardoor onderwijs en leren in het gedrang komen.
Beschrijving van de interventie/innovatie:

Om deze overgang te vergemakkelijken heeft het UMC Utrecht een training ontwikkeld om coassistenten te trainen meer regie te nemen op hun werkplekleren. Deze training, waarin ze leermomenten leren herkennen, gebruiken, creëren en optimaliseren, is ontwikkeld via het ADDIE model.

(A)nalyse van de specifieke problematiek en opleidingsbehoefte d.m.v. 25 stakeholderinterviews (o.a. coassistenten, basisartsen, coschapbegeleiders en docenten): er is meer training nodig gericht op het herkennen van informeel leren, het opstellen van concrete en relevante (individuele) leerdoelen, vragen stellen, (interprofessionele)feedback en reflectie.

(D)esign vond plaats in drie ontwerpsessies met telkens ±10 stakeholders. In de sessies werden (1) thema’s omgezet naar specifieke leerdoelstellingen, (2) leeractiviteiten geselecteerd en (3) werkplekopdrachten en casussen ontwikkeld.

(D)evelopment: de training bestaat uit 4 sessies van elk 3 uur aangevuld met werkplekopdrachten. Elke sessie start met een terugblik, gevolgd door theorie, praktische handvatten, casussen (simulaties) en een transfertaak (wat ga je nu anders doen tijdens je coschap, wie heb je daarvoor nodig, welke barrières voorzie je?).

(I)mplementatie: in het najaar van 2023 doen 40 van de 70 aangeschreven studenten vrijwillig mee aan de pilot. Een inhoudsdeskundige en ervaringsdeskundige (bv basisarts) geven de training.

(E)valuatie zal plaatsvinden m.b.v: 1) korte vragenlijst 2) het analyseren van de transfertaken en 3) interviews 4-6 weken na deelname over transfer.

Ervaringen/analyse van de implementatie:
In de analyse en designfase zijn in totaal 45 mensen betrokken. Allen meenden dat de training leren werkplekleren een vaste plaats moet krijgen in het curriculum. Momenteel wordt verkend hoe deze training geborgd kan worden. De inhoud en evaluatie van de training zal gepresenteerd worden op het NVMO-congres.
Lessons learned (implicaties voor de praktijk):
Uit alle fases van het trainingsontwerp blijkt dat leren werkplekleren aandacht behoeft in het geneeskundecurriculum. Het vroeg betrekken van stakeholders zorgt voor gedragen visie op wat in de training aan bod moet komen en een optimale aansluiting met al bestaand onderwijs. We verwachten dat de training, transfertaken en werkplekopdrachten, met oog voor de complexiteit van de werkplek, ervoor zorgen dat studenten de theorie rond leerdoelen, feedback, vragen stellen en reflecteren kunnen transfereren naar de praktijk.
Referenties (max. 2):
Atherley, A. et al.(2019). Beyond the struggles: a scoping review on the transition to undergraduate clinical training. Medical Education, 53: 559-70.
Berkhout, J.J. (2017). Medical students’ self-regulated learning in clinical contexts.[Thesis, fully internal, Universiteit van Amsterdam].

Beschrijving van de interventie/innovatie:
Ervaringen/analyse van de implementatie:
Lessons learned (implicaties voor de praktijk):
Referenties:
Trefwoorden:

Professionaliteit Werkplekleren

Wijze van presentatie:
Banner
Banner
Banner

Zorgverleners voor de wereld van morgen

15 en 16 mei Hotel Zuiderduin in Egmond aan Zee