Focus op kwaliteit bij een gefocuste etnografie – unieke samenwerking in twee promotie onderzoeken

Informatie
Auteurs
E. Hissink
Organisatie
Radboud UMC
Congres
2024
Context / probleemstelling of aanleiding

Context/probleemstelling of aanleiding:

In 2017 is in Nijmegen de Masterkliniek geïntroduceerd: een samenwerking tussen de opleidingen Tandheelkunde van het Radboudumc en Mondzorgkunde van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. De Masterkliniek is een wereldwijd unieke en authentieke klinische leerwerkplek waarbinnen studenten samen patiëntenzorg verlenen. Daarnaast participeren zij in wekelijkse sessies Academisch Klinisch Redeneren (AKR) waarin behandelplannen en casuïstiek uit de kliniek centraal staan.

Vanuit twee promotietrajecten doen we in de kliniek en bij AKR onderzoek naar zowel adaptieve expertise ontwikkeling van studenten als naar interprofessioneel opleiden. Een eerdere metareview leidde tot een analyse van kenmerken die invloed hebben op de ontwikkeling van adaptieve expertise bij studenten. Betreffende interprofessioneel opleiden liet een survey naar attitude ontwikkeling van studenten positieve resultaten zien ten aanzien van de bereidheid tot interprofessioneel leren en samenwerken.

Het doel van de huidige twee onderzoeken is inzicht krijgen in het zichtbare gedrag en de interacties van studenten en docenten in deze leerwerkplek. Binnen de context van de mondzorg is hier nog weinig over bekend. Om beide onderzoeken kwalitatief goed vorm te geven, is een intensieve samenwerking tussen beide onderzoekers vormgegeven.

Beschrijving van de interventie/innovatie:

Het studiedesign van beide onderzoeken is een gefocuste etnografie, waarbij gebruik wordt gemaakt van observaties, interviews en documenten. Twee onderzoeken worden tegelijkertijd uitgevoerd, met ieder een eigen vraagstelling over adaptieve expertise ontwikkeling of interprofessioneel leren. De onderzoekspopulatie bestaat uit studenten en docenten uit de Masterkliniek.

Ervaringen/analyse van de implementatie:

De kwaliteitseisen voor dit onderzoek zijn geoperationaliseerd en gewaarborgd. Kenmerkend hierbij:

Tijdens het onderzoek (ontwerp, ethische goedkeuring, dataverzameling en data analyse) wordt tegelijkertijd aan een eigen onderzoeksvraag gewerkt, waarbij we elkaar voortdurend als klankbord gebruiken;

Gezamenlijke consultatie van experts;

Peer debriefing;

Alternatieve strategie voor het bepalen van intercoder reliability.

Lessons learned (implicaties voor de praktijk):

Twee professionals met een verschillende achtergrond (zowel vakinhoudelijke expertise als onderwijskundige expertise in het HO) geeft een extra dimensie aan beide onderzoeken;

Bewustzijn van de tacit knowledge en elkaar hier continu op bevragen;

Beperking van de belasting van begeleidingscommissies en de onderzoekscontext (onderwijsomgeving).

Referenties (max. 2):

Pelgrim E, Hissink E, Bus L, van der Schaaf M, Nieuwenhuis L, van Tartwijk J, Kuijer-Siebelink W. Professionals’ adaptive expertise and adaptive performance in educational and workplace settings: an overview of reviews. Adv Health Sci Educ Theory Pract. 2022 Dec;27(5):1245-1263. doi: 10.1007/s10459-022-10190-y. Epub 2022 Dec 12. PMID: 36508136; PMCID: PMC9859848.

Kersbergen M, Creugers N, Kuijer-Siebelink W, Leunissen R, Pelzer B, Fluit L, Laurant M. Interprofessional learning in a student-run dental clinic: The effect on attitudes of students in oral healthcare. J Interprof Care.2023 Mar-Apr;37(2):280-287. doi: 10.1080/13561820.2022.2070141. Epub 2022 Jun 10. PMID: 35686994.

Beschrijving van de interventie/innovatie:
Ervaringen/analyse van de implementatie:
Lessons learned (implicaties voor de praktijk):
Referenties:
Trefwoorden:

Kwaliteitszorg Curriculumontwerp Overig, namelijk: Onderzoek naar onderwijs

Wijze van presentatie:
Banner
Banner
Banner

Zorgverleners voor de wereld van morgen

15 en 16 mei Hotel Zuiderduin in Egmond aan Zee