Expeditie het Gezonde Noorden: ervaringen met transdisciplinair onderwijs waar MBO, HBO en WO studenten samenwerken

Informatie
Auteurs
H.J. Boer
Organisatie
UMC Groningen
Congres
2024
Context / probleemstelling of aanleiding

Context/probleemstelling of aanleiding:

We zitten binnen de gezondheidszorg in een complexe transitie: van curatieve focus in de zorg naar een focus op preventie (Prah Ruger, 2020). Complexe uitdagingen, zoals deze, worden beïnvloed door veel verschillende factoren, waardoor uitkomsten van interventies niet goed vooraf te voorspellen zijn. Op dit moment worden er binnen onze kennisinstituten nog weinig professionals opgeleid die kunnen omgaan met de dit soort transities en deze kunnen begeleiden. Het onderwijs is momenteel nog vooral ingericht binnen gespecialiseerde domeinen, waarbij het leerproces van het individu centraal staat. Het begeleiden van complexe transities vereist echter collectief leren, waarbij (toekomstige) professionals evenals andere kennishouders (burgers, overheden, natuur, andere betrokkenen uit de context) gezamenlijk leren én impact creëren in een missie-gedreven proces. Dit vraagt van betrokkenen onder andere dat ze kunnen omgaan met situaties waarvan de uitkomsten onvoorspelbaar zijn, dat ze kunnen bewegen in en met de vele interacties, en spontane situaties kunnen omarmen. Blootstelling aan een complexe context binnen een curriculum geeft studenten de mogelijkheid om daadwerkelijk deel te nemen aan en om te gaan met de complexiteit die deze vraagstukken bieden, in plaats van alleen dit te observeren (Tromp, 2018).

Beschrijving van de interventie/innovatie:

Dankzij een ZonMW subsidie, kon in september 2023 een pilot starten van een nieuw onderwijsprogramma waarin studenten van verschillende onderwijsachtergronden (WO, MBO en HBO) met elkaar én met andere kennishouders (zoals burgers, overheidsinstanties) samenwerken aan complexe gezondheidsvraagstukken. Deze minor stelt transdisciplinair leren centraal en geeft studenten de mogelijkheid om te leren omgaan met complexe en authentieke uitdagingen die zij kunnen tegenkomen in hun toekomstige professionele carrière. Studenten ontwikkelen hun ‘boundary crossing’ vermogen om met de spanning om te gaan die ontstaat wanneer zij met elkaar en verschillende stakeholders, en docenten van het programma samenwerken. Studenten worden uitgenodigd om expliciet te reflecteren op deze spanningen en hun eigen professionele houding. Het onderwijs vindt plaats in de context van complexe gezondheidsvraagstukken uit de regio Eemsdelta en studenten worden door dit proces heen begeleid via een ontwerpgerichte onderzoek benadering. Studenten kunnen 30 ECTS krijgen voor het succesvol afronden van dit programma.

Ervaringen/analyse van de implementatie:

De pilot van de minor is in september 2023 gestart en eindigt in februari 2024. Tijdens de minor worden door docenten en andere betrokkenen ervaringen, observaties en notities verzameld in een logboek (zowel auditief als geschreven). Daarnaast zijn de leerlessen uit de ontwikkelfase vastgelegd.

Lessons learned (implicaties voor de praktijk):

De resultaten van deze pilot en de leerlessen van de ontwikkelfase zullen tijdens deze sessie worden gedeeld. Daarnaast worden de implicaties voor de doorontwikkeling van de minor en de bredere onderwijspraktijk besproken.

Referenties (max. 2):

Prah Ruger, J. (2020). Positive Public Health Ethics: Toward Flourishing and Resilient Communities and Individuals. The American Journal of Bioethics, 1-11.

Tromp, C. (2018). Wicked philosophy. Wicked Philosophy | Amsterdam University Press. https://www.aup.nl/en/book/9789462988774/wicked-philosophy

Beschrijving van de interventie/innovatie:
Ervaringen/analyse van de implementatie:
Lessons learned (implicaties voor de praktijk):
Referenties:
Trefwoorden:

Curriculumontwerp Preventie en Leefstijl Diversiteit

Wijze van presentatie:
Banner
Banner
Banner

Zorgverleners voor de wereld van morgen

15 en 16 mei Hotel Zuiderduin in Egmond aan Zee