Evidence Based Practice terug aan bed

Informatie
Auteurs
B. Veeger-Nuijens
Organisatie
Anders nl....(vul in onderstaand veld in)
Congres
2024
Context / probleemstelling of aanleiding

Context/probleemstelling of aanleiding:

Wetenschappelijke output is diep verweven met het werk van zorgprofessionals. Echter, voor verpleegkundigen kan het integreren van wetenschappelijke uitkomsten een uitdaging zijn binnen hun dynamische beroepspraktijk 1.

Evidence Based werken vereist naast tijd voor reflectie op de zorg, complexe vaardigheden zoals het interpreteren van wetenschappelijke literatuur. Om nieuwe wetenschappelijke kennis in de praktijk te integreren is het frequent toepassen van deze vaardigheden belangrijk. Niettemin is de workflow en aard van de verpleegkundige werkzaamheden niet altijd ingericht om hierin tegemoet te komen.

Beschrijving van de interventie/innovatie:

Samen met verpleegkundigen en Evidence Based Practice (EPB)-experts zijn activiteiten uitgezet die kunnen helpen bij het verankeren van EBP in de klinische setting.

Voor het aanleren van vaardigheden wordt jaarlijks een EBP-cursus van tien dagdelen aangeboden met als eindproduct een Critically Appraised Topic (CAT) op basis van de EBP-cyclus2 .

Een intern EBP-netwerk is ingericht voor zorgprofessionals om afdeling-overstijgende klinische onzekerheden uit te zoeken en ervaringen te delen over hoe EBP op de afdeling vorm te geven.

Om de implementatie van EBP te verbeteren is voor teams van verpleegkundigen een pilot-traject ontworpen om een visie op EBP te formuleren en een plan van aanpak te schrijven.

Ervaringen/analyse van de implementatie:

Sinds de start van de EBP-cursus in 2016 hebben 72 deelnemers de cursus doorlopen. Een van de deelnemers heeft een publicatie behaald in een nationaal tijdschrift voor verpleegkundigen. Verpleegkundigen hebben zich opgeworpen als ambassadeurs om EBP onder de aandacht te brengen binnen hun team. Het aantal leden binnen het EBP-netwerk telt inmiddels 61.

De pilot voor het formuleren van een visie is eenmalig uitgevoerd en op basis van feedback uitgebreid met implementatie-strategieën.

Bij de jaarlijkse interne subsidieronde van de zorginstelling zijn inmiddels tien wetenschappelijke studie-voorstellen binnen het verpleegkundig domein ingediend waarvan er vijf zijn gehonoreerd.

Lessons learned (implicaties voor de praktijk):

EBP-cursussen en gezamenlijke activiteiten verhogen de professionele groei van zorgprofessionals

Verpleegkundige rolmodellen binnen een eigen verpleegkundige teams zijn nodig om EBP aan praktijk te koppelen

Als een literatuursearch niet leidt tot resultaat kan dit een aanleiding zijn om onderzoek te starten

Verpleegkundigen hebben reflectie- en denktijd op de zorg nodig om tot de juiste (EBP) vragen te komen

Steun van leidinggevenden aan zorgprofessionals om EBP te werken is een voorwaarde

Referenties (max. 2):

Yoo, J. Y.; Kim, J. H.; Kim, J. S.; Kim, H. L.; Ki, J. S. Clinical nurses’ beliefs, knowledge, organizational readiness and level of implementation of evidence-based practice: The first step to creating an evidence-based practice culture. PLoS ONE 2019, 14, e0226742.

Johnson, Claire, MSEd, DC Evidence-Based Practice in 5 Simple Steps. Journal of manipulative and physiological therapeutics 2008, 31, 169-170.

Beschrijving van de interventie/innovatie:
Ervaringen/analyse van de implementatie:
Lessons learned (implicaties voor de praktijk):
Referenties:
Trefwoorden:

Wetenschappelijke vorming Professionaliteit Team based learning

Wijze van presentatie:
Banner
Banner
Banner

Zorgverleners voor de wereld van morgen

15 en 16 mei Hotel Zuiderduin in Egmond aan Zee