Ethische toetsing van onderwijskundig onderzoek in de gezondheidszorg: waar staan we en waar willen we naar toe?

Informatie
Auteurs
A. W. M. Kramer
Organisatie
Maastricht University
Congres
2024
Context / probleemstelling of aanleiding

Thema:

Waardering van ethische toetsing van onderwijskundig onderzoek kent twee uitersten. Aan de ene kant wordt het gezien als een ‘moetje’ om je artikel gepubliceerd te krijgen, dat ook nog eens veel tijd en geld kost.1 Aan de andere kant is het belangrijk voor de bescherming van de rechten en privacy van deelnemers (lerenden, docenten en patiënten).2 Met ethische toetsing krijg je immers feedback op nut en noodzaak van je onderzoek (om deelnemers niet nodeloos te belasten), de methodiek (bereik je wat je wil bereiken, belast of schaad je deelnemers niet onnodig) en de uitvoering ervan (wordt er goed met deelnemers (en hun data) omgegaan). Hoe beter de inhoudelijke feedback en de manier waarop de feedback gegeven wordt hoe beter de waardering van ethische toetsing.

Onderwijskundig onderzoek in de gezondheidszorg(opleidingen) is voortdurend in ontwikkeling. Niet alleen de thema’s en methodieken veranderen maar ook de context waarin het onderzoek plaats vindt. Dit kan het object van onderzoek zijn (bijv. medische studenten versus levenslang leren door verpleegkundigen) of maatschappelijke ontwikkelingen omtrent privacy. Dit betekent dat de criteria voor ethische toetsing aan verandering onderhevig zijn.

Ethische toetsing van onderwijskundig onderzoek in de zorg wordt niet alleen gedaan door de NVMO. Waar de ERB-NVMO aanvankelijk in een leemte voorzag, zien we nu ook dat op verschillende UMC’s en HBO’s ethische toetsing mogelijk is (bijvoorbeeld niet-WMO commissies). Een andere variant is het werken met een TOMO (Toetsing Onderzoek Medisch Onderwijs) waarbij het onderzoek eerst lokaal wordt beoordeeld en dan naar de ERB-NVMO gaat.

Wat betekenen deze ontwikkelingen voor de inrichting en uitvoering van ethische toetsing van onderwijskundig onderzoek in de gezondheidszorg, en welke kant willen wij op?

Doel:

In deze ronde tafel willen we met verschillende belanghebbenden in gesprek gaan over de huidige en toekomstige inrichting en uitvoering van ethische toetsing voor het gezondheidszorg onderwijsonderzoek. Aan de tafel zullen aanschuiven vertegenwoordigers van het NVMO’s jonge onderzoeksnetwerk, NVMO’s wetenschapscommissie, NVMO’s ethische commissie en NVMO’s tijdschrift Perspectives on Medical Education.

Doelgroep:

Jonge en ervaren onderzoekers van onderwijskundig onderzoek in de gezondheidszorg, reviewers en (aspirant) redacteuren van tijdschriften en onderzoekers die lid zijn van een ethische commissie voor onderwijskundig onderzoek.

Opzet: activiteiten en opbrengst:

Korte inleiding: 5 min.

Plenaire discussie aan de hand van stellingen: 30 min.

In subgroepen aanbevelingen formuleren voor de ERB formuleren: 30 min.

Ophalen van aanbevelingen: 10 min.

Referenties (max 2.):

1.Schuwirth LWT, Durning SJ.Ethics approval for health professionseducation research:are we going too far down the barrel?education research: are we going too far down the barrel? Med Educ 2019;53(10):956-958.

2. Schutte T, Kanishk K, Postmes L,Bremer A. Ethics approval for health professions education research:Necessary and beneficial. Med Educ2020;54(7):672.

Max aantal deelnemers :

60

Beschrijving van de interventie/innovatie:
Ervaringen/analyse van de implementatie:
Lessons learned (implicaties voor de praktijk):
Referenties:
Trefwoorden:

Overig, namelijk: Overig, namelijk: Overig, namelijk: Onderwijskundig onderzoek ethische toetsing gezondheidszorg(opleidingen)

Wijze van presentatie:
Banner
Banner
Banner

Zorgverleners voor de wereld van morgen

15 en 16 mei Hotel Zuiderduin in Egmond aan Zee