Effecten van keuzen in toetsing binnen klinische stages op studenten, docenten en organisatie

Informatie
Auteurs
F. Koens
Organisatie
FHML/Geneeskundeopleiding/ Universiteit Maastricht
Congres
2024
Context / probleemstelling of aanleiding

Thema:

Alle masteropleidingen geneeskunde toetsen hun studenten op verschillende manieren.Opleidingen maken hierbij gebruik van(E)PA’s,competenties en/of programmatisch toetsen.De meeste opleidingen willen daarmee ‘ontwikkelingsgericht’ toetsen,zodat de student leert van feedback en dat kan gebruiken om zichzelf doorlopend te blijven ontwikkelen.Om dit te bereiken ontwerpen opleidingen bijvoorbeeld een longitudinaal,coschapoverstijgend toetsprogramma.Ook laten zij studenten zelf feedback verzamelen en stimuleren zij studenten om persoonlijke leerdoelen op te stellen en daarop te reflecteren.Binnen die gedeelde wens van ontwikkelingsgericht toetsen kunnen opleidingen echter hun eigen keuzen maken(Schut et al., 2021; Torre et al., 2021).Deze kunnen ingegeven zijn vanuit een bepaalde visie, maar ook praktische overwegingen kunnen daarbij een rol spelen.De geneeskunde masteropleidingen van Amsterdam(zowel UvA als VU),Leiden,Maastricht,Nijmegen en Rotterdam hebben allemaal toetsprogramma’s ingericht die ontwikkelingsgericht toetsen beogen. Al deze opleidingen implementeren een vorm van programmatisch toetsen of elementen daarvan.De opleidingen hebben in verschillende mate ervaring op kunnen doen met hun manieren van toetsen en de effecten van keuzen die zij gemaakt hebben voor het inrichten van hun toetsprogramma. Sommige opleidingen staan aan het begin van het implementeren van een nieuw toetsprogramma, andere opleidingen hebben al jarenlange ervaring.

Tijdens de rondetafelsessie lichten de opleidingen hun gemaakte keuzen in hun eigen context toe. Hoe hebben zij hun toetsprogramma geïmplementeerd of hoe gaan zij het implementeren? Welke keuzen zijn daarbij gemaakt? De verschillende argumenten bij deze keuzen en de consequenties voor docenten, studenten en organisatie zullen met de deelnemers bediscussieerd worden. Het doel van deze sessie is om deelnemers zelf te laten nadenken over welke keuzen het meest passend zijn in hun opleiding.

Doel:

Ervaringen uitwisselen en onderzoeken welke effecten verschillende keuzen in het inrichten van een toetsprogramma hebben op studenten en docenten en de organisatie en deelnemers laten nadenken over welke keuzen passen in hun context.

Doelgroep:

Studenten,docenten,coördinatoren,onderwijskundigen,toetsdeskundigen,overige belangstellenden.

Opzet: activiteiten en opbrengst:

Na een korte introductie discussiëren deelnemers in groepen over een drietal onderwerpen waar verschillende ontwerpkeuzen aan ten grondslag liggen.Deze ontwerpkeuzen gaan over bijvoorbeeld de ruggengraat van het ontwerp (beroepsactiviteiten of competenties),de waardering van prestaties en over hoe de beoordeling tot stand komt.De discussie gaat vooral over de effecten van de ontwerpkeuzen op studenten, docenten en de organisatie.Na afloop hebben de deelnemers een goed overzicht met nieuwe perspectieven of keuzen die zij kunnen maken bij de implementatie van programmatisch toetsen.

Referenties (max 2.):

Schut,S.,Maggio,L.A.,Heeneman,S.,Van Tartwijk J.,Van der Vleuten,C. & Driessen, E.(2021).Where the rubber meets the road-An integrative review of programmatic assessment in health care professions education.Perspectives in Medical Education,10(1), 6-13.

Dario Torre,N.E., Rice, A.R.,Bok, H.,Dawson, L.J.,Bierer, B.,Wilkinson, T.J.,Tait, G.R.,Laughlin, T.,Veerapen, K.,Heeneman, S.,Freeman, A.& Van der Vleuten, C.(2021).Ottawa 2020 consensus statements for programmatic assessment part 2: Implementation and practice.Medical Teacher,43(10),1149-1160.

Max aantal deelnemers :

40

Beschrijving van de interventie/innovatie:
Ervaringen/analyse van de implementatie:
Lessons learned (implicaties voor de praktijk):
Referenties:
Trefwoorden:

Toetsing Curriculumontwerp Overig, namelijk: werkplekleren

Wijze van presentatie:
Banner
Banner
Banner

Zorgverleners voor de wereld van morgen

15 en 16 mei Hotel Zuiderduin in Egmond aan Zee