Een warm welkom voor iedereen in opleiding! De introductiedag voor verpleegkundigen in de vervolgopleiding, georganiseerd door het leerhuis.

Informatie
Auteurs
M.M. Bouma
Organisatie
Anders nl....(vul in onderstaand veld in)
Congres
2024
Context / probleemstelling of aanleiding

Context/probleemstelling of aanleiding:

Verpleegkundigen die in opleiding gaan tot gespecialiseerd verpleegkundigen, zogenaamde professionals in opleiding (pio’s), leren en werken in de praktijk. Dit werkplekleren is binnen Noordwest Ziekenhuisgroep (Noordwest) per afdeling verschillend georganiseerd. Dit betekent dat de organisatie van en afspraken over het werkplekleren afhankelijk zijn van de afdeling waar de pio de opleiding volgt.
In navolging van de adequate organisatie rondom het leren in de praktijk voor arts-assistenten, gecoördineerd vanuit de Noordwest Academie -het leerhuis van het ziekenhuis- heeft Noordwest geïnvesteerd in de organisatie van de verpleegkundige vervolgopleidingen. Daarnaast is de komst van het EPA-gestuurd opleiden in het verpleegkundig vervolgonderwijs een goede aanleiding om met alle specialistische afdelingen binnen Noordwest eenduidige afspraken te maken.

Eén afspraak daarvan is dat Noordwest Academie voor de pio’s een introductiedag organiseert; een warm welkom voor iedereen in opleiding in Noordwest.

Beschrijving van de interventie/innovatie:

De introductiedag voor de pio’s wordt twee tot vier keer per jaar georganiseerd in de startperiode van de verpleegkundige vervolgopleidingen.

De meeste pio’s werken al binnen Noordwest voordat ze in opleiding gaan. De introductie richt zich zodoende niet op zaken ziekenhuisbreed, maar in deze introductiedag staat opleiden centraal en hoe het leerhuis daarin kan ondersteunen. De introductiedag voor arts-assistenten heeft model gestaan voor het programma.

Het programma bestaat uit:

een kennismaking

informatie over EPA-gestuurd opleiden

het maken en bespreken van een leerdoel met je werkbegeleider

gebruik portfolio

de medische bibliotheek

de verpleegkundige adviesraad

workshop vitaliteit.

Ervaringen/analyse van de implementatie:

De reacties op de introductiedag zijn positief. In eerste instantie lijkt een hele dag voor een introductie lang, maar de ervaring leert dat het de tijdsinvestering waard is.

De deelnemers zijn blij met de kennismaking met andere pio’s. Het is fijn om een basis te leggen voor het werken met EPA’s; op de afdeling ontbreekt hiervoor regelmatig de tijd. Door de informatie over de medische bibliotheek en hoe je daar voor opdrachten gebruik van kunt maken, de betrokkenheid van de verpleegkundige adviesraad (VAR) en aandacht voor vitaliteit, voelen de deelnemers zich gezien.

Ook praktijkopleiders en werkbegeleiders zien voordelen. De pio’s komen met meer basiskennis op de afdeling.

Lessons learned (implicaties voor de praktijk):

Het is een waardevolle, maar ook intensieve, volle dag. Belangrijk is afwisseling in het programma en voldoende ruimte voor interactie. De kennismaking onderling lijkt bijzaak, maar wordt als essentieel gezien. Dit zet ons tot nadenken over het organiseren van een vervolgdag een aantal maanden na de introductie. Intervisie of een verdieping van de workshop vitaliteit behoren tot de mogelijkheden.

Referenties (max. 2):

Goris, R. (2018) Koester je stagiaire –Nursing volume 24, p. 18-23.

Leren is werken, werken is leren (2022) Onderzoeksrapport: vier vermogens voor een gunstig leer-werkklimaat.

Beschrijving van de interventie/innovatie:
Ervaringen/analyse van de implementatie:
Lessons learned (implicaties voor de praktijk):
Referenties:
Trefwoorden:

Studievoortgang Welbevinden zorgprofessionals Zij-Instroom

Wijze van presentatie:
Banner
Banner
Banner

Zorgverleners voor de wereld van morgen

15 en 16 mei Hotel Zuiderduin in Egmond aan Zee