Een transmuraal longitudinaal coschap in de Achterhoek: bouwen aan geïntegreerde zorg; Ervaringen, eerste bevindingen en aanbevelingen.

Informatie
Auteurs
M.T. van Wijngaarden
Organisatie
UMCG
Congres
2024
Context / probleemstelling of aanleiding

Context/probleemstelling of aanleiding:

Het veranderende zorglandschap stelt (toekomstige) zorgprofessionals voor nieuwe uitdagingen, zoals de toenemend vergrijzende samenleving en de groeiende complexiteit van de zorg. Deze zorg vindt steeds meer plaats in de eerste lijn, waar een tekort aan zorgprofessionals wordt gevoeld. In visiedocumenten zoals het raamplan 2020 (REF) wordt benadrukt dat medische opleidingen moeten inspelen op deze veranderingen en studenten moeten voorbereiden op het leveren van geïntegreerde zorg. Dit betekent dat naast de traditionele ziektegerichte vakken, aandacht moet worden besteed aan vaardigheden zoals samenwerking en begrip van de bredere context van patiëntenzorg. Het huidige masterprogramma geneeskunde is echter voornamelijk ziekte en ziekenhuis georiënteerd, wat niet aansluit bij het toekomstige werkveld.

Beschrijving van de interventie/innovatie:

Sinds april 2023 is het voor Nijmeegse coassistenten mogelijk deel te nemen aan de pilot ‘Longitudinaal Traject (LT) Achterhoek’. In dit traject vinden alle coschappen van het eerste jaar plaats in de Achterhoek-regio. Coassistenten worden gekoppeld aan een supervisor werkzaam buiten het ziekenhuis, zoals in een huisartsenpraktijk of een verpleeghuis, waar ze gedurende het hele jaar één dag per week coschap lopen. De overige vier dagen lopen de studenten hun reguliere coschappen in de tweedelijnszorg, met elke 4-8 weken een ander coschap in het Slingeland ziekenhuis in Doetinchem. Deze aanpak, met zijn transmurale, regionale en longitudinale aspecten, biedt unieke mogelijkheden om meer te leren over de organisatie, samenwerking en de context van zorg in de wijk en regio en toe te werken naar ‘geïntegreerde zorg’.

Ervaringen/analyse van de implementatie:

Het LT is ontwikkeld en wordt onderzocht via de Design Based Research methode, een iteratief proces dat praktijk, onderwijs en onderzoek combineert. Evaluaties worden uitgevoerd met behulp van reguliere vragenlijsten voor coassistenten en focusgroepen met stakeholders, waarin kansen, leerresultaten en motivaties worden besproken. Op basis van evaluaties en behoeften uit de focusgroepen worden co-designbijeenkomsten georganiseerd met alle belanghebbenden: zoals studenten, patiënten, supervisoren, onderzoekers, bestuurders, onderwijsdeskundigen en onderwijsontwikkelaars. De verkregen data worden deductief geanalyseerd vanuit het concept van ‘geïntegreerde zorg’. De aanpassingen worden toegepast en opnieuw geëvalueerd.

Lessons learned (implicaties voor de praktijk):

Onze eerste bevindingen laten zien dat er veel enthousiasme is voor het gezamenlijk ontwikkelen van een traject dat meer aansluit bij het toekomstige zorglandschap en het leveren van geïntegreerde zorg. Het longitudinale en transmurale aspect worden hierbij positief ontvangen. Zowel coassistenten als supervisoren geven aan dat deelname aan het LT hun blik verbreedt. Tijdens het congres zullen we de thema’s uit de focusgroepen en co-design bijeenkomsten delen. We presenteren de inzichten en aanbevelingen over het vormen van een coschap gericht op geïntegreerde zorg in de regio.

Referenties (max. 2):

Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU) (2020). Raamplan Artsopleiding 2020

Beschrijving van de interventie/innovatie:
Ervaringen/analyse van de implementatie:
Lessons learned (implicaties voor de praktijk):
Referenties:
Trefwoorden:

Curriculumontwerp Overig, namelijk: Integrated care

Wijze van presentatie:
Banner
Banner
Banner

Zorgverleners voor de wereld van morgen

15 en 16 mei Hotel Zuiderduin in Egmond aan Zee