Een ‘student journey’: Een voorbeeld met metromap en blended learning in consultvoering onderwijs Geneeskunde

Informatie
Auteurs
H. van Eeren
Organisatie
Erasmus MC
Congres
2024
Context / probleemstelling of aanleiding

Context/probleemstelling of aanleiding:

Lessen Consultvoering (CV) in Bachelor jaar 3 (Ba3) van de opleiding geneeskunde in Rotterdam bereiden studenten o.a. voor op motiverende gespreksvoering (MGV) en uitdagende communicatie (UC). Dit wordt getoetst in een simulatiegesprek. De voorbereidende lessen zijn verspreid over Ba3 aangeboden, de inzet van blended learning (Last, 2022) is beperkt en studenten gaven terug weinig oefengelegenheid te ervaren.

Beschrijving van de interventie/innovatie:

De inhoud en vormgeving van de CV-lessen die voorbereiden op MGV en UC zijn op verschillende manier aangepast om studenten gerichter voor te bereiden op het toetsgesprek. Ten eerste is er gewerkt met een metromap (Griffioen et al., 2021), waarin de lessen en het toetsgesprek visueel in kaart zijn gebracht, zodat voor studenten inzichtelijk is in welke les ze aan welk onderwerp werken, met opbouw naar het toetsgesprek. Ten tweede is dit overzicht deels interactief gemaakt in Canvas. Studenten zien het overzicht in de les en buiten de les en de stof wordt op verschillende manieren gekoppeld aan dit overzicht. Onderdelen van de voorbereiding zijn digitaal, via Canvas, aangeboden, zodat het ook een heldere informatiebron was in voorbereiding op de toets. Tot slot is DialogueTrainer in een pilot getoetst, waarin een simulatie met een virtuele patiënt is toegevoegd aan het onderwijs als extra oefenmogelijkheid.

Ervaringen/analyse van de implementatie:

Het gebruik van een metromap is waardevol gebleken voor studenten én docenten. Docenten hebben studenten kunnen verduidelijken waar ze, door het jaar, aan werkten en aan welk doel. De toegankelijkheid van de metromap in Canvas kan verbeterd worden, en studenten adviseren om de metromap als docentenpool eenduidig te gebruiken. Het werken met een virtuele patiënt in aanloop naar het toetsgesprek is (in een pilot onder 86 studenten) geëvalueerd. Daaruit bleek dat ze het een leerzame toevoeging vonden, en dat aanbieden van deze scenario’s ter voorbereiding op lessen, de toets én in de lessen zelf, voorkeur heeft.

Lessons learned (implicaties voor de praktijk):

Met deze vernieuwing wilden we onderzoeken of een visuele student journey onderweg naar een toets aanvullende waarde heeft voor zowel studenten als docenten en een voorbeeld geven hoe blended learning in onderwijs over gespreksvoering eruit kan zien. Daarnaast kan blended learning versterkt worden als het digitaal onderwijsmateriaal flexibel inzetbaar is, zodat het aansluit bij verschillende manieren van leren (Last, 2022).

Referenties (max. 2):

Griffioen, I. P. M. et al. (2021). The bigger picture of shared decision making: A service design perspective using the care path of locally advanced pancreatic cancer as a case. Cancer medicine, 10(17), 5907–5916. https://doi.org/10.1002/cam4.4145
Last, B. (2022). Blended learning in de praktijk: Modellen, strategieën, voorbeelden en andere handvatten. Amsterdam: Boom uitgevers.

Beschrijving van de interventie/innovatie:
Ervaringen/analyse van de implementatie:
Lessons learned (implicaties voor de praktijk):
Referenties:
Trefwoorden:

Communicatieonderwijs Digitaal leren en innoveren Overig, namelijk: Gespreksvoering Blended learning Visueel student-journey

Wijze van presentatie:
Banner
Banner
Banner

Zorgverleners voor de wereld van morgen

15 en 16 mei Hotel Zuiderduin in Egmond aan Zee