Een positieve kijk op generatie verschillen tussen de zorgprofessionals.

Informatie
Auteurs
A.L. . Kist
Organisatie
Erasmus MC
Congres
2024
Context / probleemstelling of aanleiding

Thema:

In het medisch zorglandschap staat ons een grote uitdaging te wachten. In de huidige periode van arbeidskrapte en de toenemende vergrijzing moeten we met minder mensen een grotere zorgvraag dragen. Hoe kunnen we generaties verbinden op de werkvloer? Elke generatie heeft immers verschillende kernwaardes, kwaliteiten en wensen. Zijn we hier onszelf van bewust? Of denken we in hokjes? Wat denkt u als de coassistent dagelijks om 16:30 weg wil? Hoe kunnen we een open gesprek laten plaats vinden en elkaar gebruiken om van elkaar te leren. In deze ronde tafelsessie willen we een positieve kijk geven op de verschillende generaties in de geneeskunde. We zullen u achtergrond bieden over generaties, kenmerken en eventuele verschillen op de werkvloer. Hierna gaan we de discussie aan over uw praktijk. Spelen er in uw dagelijkse werkveld verschillen? Zijn er voorbeelden? En hoe kunnen we hiervan leren, zodat we makkelijker kunnen samenwerken?

Doel:

Generatieverschillen herkennen en bespreekbaar maken in de praktijk, zodat er een positieve dialoog uit zal voortkomen. 2

Ervaringen delen vanuit de praktijk. Wat is herkenbaar? Wat werkt wel en niet?

Aanbevelingen vanuit Young professional onderzoek vertalen naar de medische werkvloer.1

Doelgroep:

Docenten, betrokkenen bij docentprofessionalisering, coördinatoren van onderwijs, opleiders.

Opzet: activiteiten en opbrengst:

Na introductie en kennismaking zullen we de verschillende generaties beschreven met elk hun kwaliteiten. Daarna zullen we communicatie en samenwerkproblemen tussen de zorgprofessionals bediscussiëren met de verschillende generatiebrillen. We sluiten af met aanbevelingen vanuit Young professional onderzoek vertaald naar de medische praktijk.

Referenties (max 2.):
Gedreven door ontwikkeling: onderzoek van careerwise, 2021:

Millennials-Gen-Z-Gedreven-door-Ontwikkeling-Whitepaper-Young-Professional-Onderzoek-5-©Careerwise-2021.pdf

Max aantal deelnemers :

30

Beschrijving van de interventie/innovatie:
Ervaringen/analyse van de implementatie:
Lessons learned (implicaties voor de praktijk):
Referenties:
Trefwoorden:

Docentprofessionalisering Professionaliteit Diversiteit

Wijze van presentatie:
Banner
Banner
Banner

Zorgverleners voor de wereld van morgen

15 en 16 mei Hotel Zuiderduin in Egmond aan Zee