Een gelijke start – werkplekleren en de sociale context

Informatie
Auteurs
S.K. Diepeveen
Organisatie
Amsterdam UMC loc. AMC
Congres
2024
Context / probleemstelling of aanleiding

Thema:
Context / probleemstelling / aanleiding

In het raamplan ‘Artsopleiding 2020’ zijn de eindtermen opgenomen waaraan elke geneeskundestudent moet voldoen bij afronden van de masteropleiding.

Tijdens de master geneeskunde ontwikkelen studenten zich van student tot basisarts, in de authentieke context van de werkplekken. Zelfgestuurd leren en werken aan het eigen leerproces speelt hierbij een belangrijke rol.

Voor studenten is het belangrijk om over voldoende theoretische achtergrondkennis te beschikken. Om deze kennis in de praktijk toe te kunnen passen, is het voor studenten helpend om voorafgaand aan de start van een klinische stage inzicht te hebben in wat zij kunnen verwachten en welke leersituaties kunnen voorkomen in de praktijk. De praktijksituaties zijn vakspecifiek en soms ook afhankelijk van de organisatie van de zorg en vragen aanpassing van studenten aan de context van de werkplek.

Hoe kun je als student voorbereid zijn op potentiële praktijk-leersituaties? Hoe maak je als student de vertaling van de theorie naar de praktijk?

Speelt de sociale context van de student, net als bij selectie, een rol bij de voorbereiding en verwachtingen van de klinische stages? Denk daarbij bijvoorbeeld aan ouders die werkzaam zijn als zorgprofessional en de praktijk van het werkplekleren kennen.

Kan het beschikbaar maken van voorbeelden en inspiratie voor leersituaties de kansengelijkheid bij werkplekleren bevorderen?

Doel:
Beschrijving interventie, innovatie / methode

In een samenwerking met studenten en opleiding lanceerden wij een platform om studenten te inspireren en ondersteunen. Hiervoor inventariseerden wij leermomenten onder studenten en betrokkenen en verwerkten deze in een online overzicht. Via dit platform helpen wij leermomenten te ontdekken en herkennen. Daarnaast bieden wij studenten hiermee inspiratie voor het leren langs de ruggengraat van de opleiding en de benodigde leeruitkomsten.

Doelgroep:
Ervaringen / analyse van de implementatie /resultaten

Het platform is sinds kort gelanceerd en geïmplementeerd binnen de werkomgeving van studenten. De eerste reacties zijn erg positief. Momenteel verzamelen we de eerste ervaringen. We verwachten deze te kunnen delen en toelichten tijdens het congres.

Opzet: activiteiten en opbrengst:
Lessons learned / discussie

Het (vooraf) aanbieden van praktijkvoorbeelden vergroot de kansengelijkheid binnen de authentieke context van het werkplekleren.

Het aanbieden van praktijkvoorbeelden stimuleert de regie op het eigen leerproces.

Referenties (max 2.):

Raamplan Artsopleiding 2020, https://www.nfu.nl/sites/default/files/2020-08/20.1577_Raamplan_Artsenopleiding_-_maart_2020.pdf

Mulder, L., Wouters, A., Twisk, J. W. R., Koster, A. S., Akwiwu, E. U., Ravesloot, J. H., Croiset, G., & Kusurkar, R. A. (2022). Selection for health professions education leads to increased inequality of opportunity and decreased student diversity in the Netherlands, but lottery is no solution: A retrospective multi-cohort study. Medical Teacher, 44(7), 790–799.

Max aantal deelnemers :

NVT IS PRAKTIJKPAPER

Beschrijving van de interventie/innovatie:
Ervaringen/analyse van de implementatie:
Lessons learned (implicaties voor de praktijk):
Referenties:
Trefwoorden:

Diversiteit Curriculumontwerp Docentprofessionalisering

Wijze van presentatie:
Banner
Banner
Banner

Zorgverleners voor de wereld van morgen

15 en 16 mei Hotel Zuiderduin in Egmond aan Zee