Een farmacotherapie studentenpoli ingebed in het curriculum; wat is het effect op zelfvertrouwen, kennis en vaardigheden?

Informatie
Auteurs
L.S. Kalfsvel
Organisatie
Erasmus MC
Congres
2024
Context / probleemstelling of aanleiding

Context/probleemstelling of aanleiding:

Medicatie leren voorschrijven is een lastige taak waar kennis van farmacologie en farmacotherapie voor nodig is, gecombineerd met verschillende vaardigheden(1). Een manier om studenten meer oefentijd te geven is door een studentenpoli (SRC) aan te bieden. De SRC in het medische curriculum in het Erasmus MC is de eerste SRC die in een curriculum is ingebed. Het doel van onze studie was om te onderzoeken wat het effect is van deze ingebedde SRC, die een focus heeft op farmacotherapie. We hebben gekeken naar de houding van medisch studenten ten opzichte van medicatie voorschrijven, naar hun farmacotherapie kennis en hun voorschrijfvaardigheden.

Beschrijving van de interventie/innovatie:

De SRC in het Erasmus MC is deel van het coschap interne geneeskunde voor alle studenten die in het Erasmus MC hun coschap lopen. Studenten die buiten het Erasmus MC (in de periferie) hun interne geneeskunde coschap lopen hebben geen toegang tot de SRC en zijn de controlegroep geweest in deze studie. Studenten die meededen aan deze prospectieve studie kregen vragenlijsten toegestuurd over hun voorschrijf-zelfvertrouwen en attitude ten opzichte van het voorschrijven van medicatie. Alle studenten maakten een formatieve vaardigheidstoets en de Landelijke Farmacotherapie Eindtoets (LFTE) als deel van hun reguliere curriculum. De voorschrijffouten die gemaakt werden in de formatieve toets zijn geanalyseerd op basis van type en ernst. De scores van de LFTE zijn vergeleken tussen beide groepen.

Ervaringen/analyse van de implementatie:

229 studenten werden geïncludeerd in deze studie, 68 daarvan namen deel aan de SRC. De SRC-groep scoorde in de vragenlijst iets lager op voorschrijf-zelfvertrouwen en op hun zelf-beoordeelde kennis en vaardigheden, in vergelijking met de controlegroep. De SRC-groep maakte minder voorschriften met patiëntonvriendelijke hoeveelheden van geneesmiddelen (5.7% vs 11.9%). Ook maakte de SRC-groep minder fouten die wel de patiënt kon bereiken, maar geen schade kon aanrichten (categorie-C-fouten; 16.7% vs 26.1%, P<0.001). Er was geen significant verschil in scores op de LFTE tussen beide groepen.

Lessons learned (implicaties voor de praktijk):

Deelname aan deze ingebedde SRC verbeterde de scores op de LFTE en de formatieve vaardigheidstoets niet. Maar, de voorschrijffouten die werden gemaakt na deelname aan de SRC waren minder patiëntonvriendelijk. Wat nog belangrijker is, studenten scoorden na deelname aan de SRC lager op zelfvertrouwen in het voorschrijven, wat mogelijk komt doordat zij meer bewust onbekwaam zijn, in vergelijking tot de mogelijk onbewust onbekwame studenten in de controle groep. Dit kan uiteindelijk leiden tot betere voorschrijvers, maar dat behoeft toekomstig onderzoek.

Referenties (max. 2):
Fournier JP, Escourrou B, Dupouy J, Bismuth M, Birebent J, Simmons R, et al. Identifying competencies required for medication prescribing for general practice residents: a nominal group technique study. BMC Fam Pract. 2014;15:139.

Beschrijving van de interventie/innovatie:
Ervaringen/analyse van de implementatie:
Lessons learned (implicaties voor de praktijk):
Referenties:
Trefwoorden:

Klinische vaardigheden

Wijze van presentatie:
Banner
Banner
Banner

Zorgverleners voor de wereld van morgen

15 en 16 mei Hotel Zuiderduin in Egmond aan Zee