Een betere voorbereiding én landing op het hbo: een gepersonaliseerd 100 dagen-programma

Informatie
Auteurs
E.M. Tijhuis
Organisatie
Saxion Hogeschool
Congres
2024
Context / probleemstelling of aanleiding

Context/probleemstelling of aanleiding:

Het 100 dagen-programma ondersteunt en begeleidt aspirant-studenten in hun weg naar en tijdens de eerste periode op het hbo met als doel de uitvalcijfers onder eerstejaars studenten terug te dringen en het studentsucces te vergroten1. In dit programma ontvangen studenten evidence-informed ondersteuning op taal-, reken- en studievaardigheden, sense of belonging en studentenwelzijn2.

Beschrijving van de interventie/innovatie:

Het 100 dagen-programma biedt een gepersonaliseerde leerroute voor alle aspirant-studenten die starten bij Saxion. Gepersonaliseerd leren vergroot sense of belonging en intrinsieke motivatie. Dit vraagt metacognitieve en zelfregulerende vaardigheden van studenten, die zij ook in toenemende mate nodig hebben op het hbo. Het tempo, inhoud en de vorm van het programma worden aangepast aan individuele wensen en behoeften a.d.h.v. een reflectie-instrument bij aanvang van het programma. Ouderejaars studentcoaches coachen en begeleiden deelnemers in hun persoonlijke leerroute.
In 2022-2023 heeft er een pilot gedraaid (n=286) en dit studiejaar wordt dit gepersonaliseerde programma voor de hele hogeschool aangeboden. Binnen de Academie Gezondheidszorg (AGZ) wordt in de lessen expliciet aandacht besteed aan het 100 dagen-programma: iedere student krijgt in de les de kans om het reflectie-instrument in te vullen waarna het als thema regelmatig terugkeert in studieloopbaan-bijeenkomsten. Op basis van het verkregen advies kiest de student er zelf voor om al dan niet deel te nemen aan het programma.

Ervaringen/analyse van de implementatie:

Resultaten van het programma 2022-2023 laten o.a. zien dat studenten voor taal-, reken-, en studievaardigheden bij aanvang aangeven het niveau nog niet voldoende te beheersen. Na afloop blijken deelnemers gemiddeld een voordeel te ervaren ten opzichte van hun medestudenten op sense of belonging en specifieke studievaardigheden. Daarnaast rapporteren deze studenten gelukkiger te zijn, meer zelfvertrouwen te hebben en een hogere intentie te hebben de opleiding te continueren. Kwalitatieve gegevens laten vergelijkbare resultaten zien. Het effect van het expliciet aandacht besteden aan het 100 dagen-programma binnen de opleidingen van AGZ is op dit moment nog onbekend. Tijdens het congres kan meer verteld worden over wat het heeft gedaan met deelname van het aantal studenten en wat de eerste ervaringen/resultaten zijn van deze studenten (en docenten).

Lessons learned (implicaties voor de praktijk):

We zien vaak gemotiveerde studenten die zich vrijwillig aanmelden en actief deelnemen, maar juist de niet gemotiveerde en minder actieve studenten (potentiële uitvallers) zijn een belangrijke doelgroep die we willen bereiken. Doen we daarvoor het juiste? En sluiten we voldoende aan bij de wensen en behoeften van onze toekomstige zorgprofessionals?

Referenties (max. 2):
1

Prenger, R. & Tijhuis, E. (2022). Naar het hbo? Een goede voorbereiding is het halve werk. Th@ma Hoger Onderwijs, Geraadpleegd op https://www.themahogeronderwijs.org/110-2623_h1-Naar-het-hbo-Een-goede-voorbereiding-is-het-halve-werk-h1

2

Ritzen, H. & Mittendorff, K. (2016). Bouwstenen voor het succesvol vormgeven van een leerweg VMBO – MBO–HBO. Enschede: Saxion Kenniscentrum Onderwijsinnovatie

Beschrijving van de interventie/innovatie:
Ervaringen/analyse van de implementatie:
Lessons learned (implicaties voor de praktijk):
Referenties:
Trefwoorden:

Studievoortgang Studievoortgang Studievoortgang Studentwelzijn Studentsucces Studentcoaching

Wijze van presentatie:
Banner
Banner
Banner

Zorgverleners voor de wereld van morgen

15 en 16 mei Hotel Zuiderduin in Egmond aan Zee