Educational Design Research: Verbinden van onderwijspraktijk en -onderzoek rondom docentprofessionalisering

Informatie
Auteurs
D. H. J. M. Dolmans
Organisatie
Radboudumc
Congres
2024
Context / probleemstelling of aanleiding

Thema:

Educational Design Research (EDR) – ook wel Design-Based Research (DBR) genoemd – is een aanpak om belangrijke uitdagingen of problemen uit de onderwijspraktijk te analyseren en tegelijkertijd de ontwikkeling en evaluatie van creatieve oplossingen mogelijk te maken. EDR volgt drie fasen: 1) analyse en verkenning, 2) ontwerp en constructie, en 3) evaluatie en reflectie. In de eerste fase wordt de uitdaging of het probleem geanalyseerd vanuit een praktisch perspectief. Daarnaast vindt in deze fase een analyse plaats van theorie. In de tweede fase wordt een mogelijke oplossing ontworpen en geconstrueerd, op basis van een combinatie van theorie en praktijkervaring. In de derde fase wordt de interventie geëvalueerd om empirisch bewijs te verzamelen dat inzicht verschaft in wat zou kunnen werken – en waarom – in een bepaalde context. EDR is een praktische aanpak die onderwijsontwikkelaars kan inspireren om hun onderwijspraktijk, bijvoorbeeld hun docentprofessionaliseringsinitiatieven, te (her)ontwerpen en wetenschappelijk te onderzoeken.

Doel:

In deze workshop leggen we uit wat kenmerken zijn van EDR en geven we voorbeelden om de deelnemers vertrouwd te maken met de drie fasen. We vragen de deelnemers om de rol aan te nemen van een stakeholder in een gesimuleerd project waarin een belangrijke uitdaging op het gebied van docentprofessionalisering wordt gepresenteerd en EDR toe te passen. Op deze manier leren de deelnemers hoe EDR kan worden gebruikt om hun docentprofessionaliseringspraktijk te herontwerpen en hoe de uitdagingen kunnen worden aangepakt vanuit een praktisch en theoretisch perspectief. We hopen dat dit de deelnemers zal inspireren om na te denken over hun eigen EDR-projecten.

Doelgroep:

Onderwijsontwikkelaars en onderwijsonderzoekers die zich afvragen hoe ze een brug kunnen slaan tussen theorie en praktijk om docentprofessionaliseringsuitdagingen op te lossen waarmee ze in hun context worden geconfronteerd.

Opzet: activiteiten en opbrengst:

Deze workshop begint met een korte plenaire introductie, gevolgd door een opdracht in kleine groepen waarin deelnemers aan de slag gaan met een gesimuleerd docentprofessionaliseringsprobleem. De sessie wordt afgesloten met een plenaire discussie.

Beoogde resultaten

Inzicht in de drie fasen van het uitvoeren van EDR om een onderwijsuitdaging rondom docentprofessionalisering te analyseren, ontwerpen en evalueren.

Bewustzijn over het belang van het betrekken van belanghebbenden en theorieën om creatieve oplossingen te genereren.

Referenties (max 2.):

Dolmans, D. H., & Tigelaar, D. (2012). Building bridges between theory and practice in medical education using a design-based research approach: AMEE Guide No. 60. Medical teacher, 34(1), 1-10.

McKenney, S., & Reeves, T. C. (2021). Educational design research: portraying, conducting, and enhancing productive scholarship. Medical Education, 55(1), 82-92.

Max aantal deelnemers :

20

Beschrijving van de interventie/innovatie:
Ervaringen/analyse van de implementatie:
Lessons learned (implicaties voor de praktijk):
Referenties:
Trefwoorden:

Curriculumontwerp Docentprofessionalisering Overig, namelijk: Onderwijsonderzoek

Wijze van presentatie:
Banner
Banner
Banner

Zorgverleners voor de wereld van morgen

15 en 16 mei Hotel Zuiderduin in Egmond aan Zee