Dynamic Lecturing in de Fysiologie

Informatie
Auteurs
H. van Duinen
Organisatie
UMC Groningen
Congres
2024
Context / probleemstelling of aanleiding

Context/probleemstelling of aanleiding:

De aanleiding voor dit project is tweeledig: 1) Het vak Algemene Fysiologie (Bewegingswetenschappen, jaar 1) kent al jarenlang een structureel laag slagingspercentage (ca.50% bij de eerste kans) bij een relatief lage cesuur (50%-reëel-kennispercentage; RK50). 2) Het studentenaantal is gestegen van >100 tot >250 studenten, waardoor moeilijker alle studenten bij hoorcolleges betrokken kunnen worden: studenten kunnen ze zich makkelijker achter anderen verschuilen en kunnen zo’n volle collegezaal als onveilig ervaren om te antwoorden.

Beschrijving van de interventie/innovatie:

Toetsen heeft in het medisch onderwijs een bewezen leereffect doordat kennis verplaatst wordt van het werkgeheugen naar het lange-termijn-geheugen1, mits de studenten daarna de stof nogmaals bestuderen. Het structureel inzetten van toetsen tijdens colleges leidt tot ‘dynamic lecturing’, een manier van onderwijs waarbij alle colleges worden opgedeeld in segmenten, waarbij ieder segment direct gevolgd wordt door een quiz. Als blijkt uit de resultaten van de quiz dat studenten iets niet begrepen hebben, dan wordt dat nogmaals uitgelegd om daarna pas door te gaan naar het volgende segment2. Aan het begin van het volgende college wordt begonnen met een quiz over het vorige college om te testen of studenten bezig zijn geweest met de besproken materie. Bovenop het positieve effect dat de kennis direct toegepast moet worden, wennen studenten ook aan het soort toetsvragen, waardoor ze beter voorbereid worden op het tentamen.

Ervaringen/analyse van de implementatie:

We zullen het slagingspercentage bij de eerste kans vergelijken met de resultaten van de afgelopen vijf jaren (RK50); ook zullen we kijken naar het slagingspercentage bij een hogere cesuur (RK55). Verder zullen we kijken naar de relatie tussen prestatie op het tentamen in vergelijking met: 1.quizjes die zijn afgenomen gedurende de colleges; 2.quizjes afgenomen aan het begin van de college; 3.het aantal quizjes dat een student gemaakt heeft.
We verwachten dat deze manier van lesgeven zal leiden tot een hoger slagingspercentage bij de eerste kans in vergelijking met voorgaande jaren bij misschien wel een hogere cesuur (RK55). Ook verwachten we dat de resultaten zullen correleren met de resultaten op de tussentijdse quizjes en het aantal quizjes waar een student aan mee heeft gedaan.

Lessons learned (implicaties voor de praktijk):

We kunnen ons ook voorstellen dat studenten bij een vak dat volledig uit colleges met dynamic lecturing bestaat misschien wel een beetje quiz-moe worden. Dit zullen we evalueren, zodat we een goede aanbeveling kunnen doen over de implementatie bij andere vakken en/of opleidingen.

Referenties (max. 2):

1Larsen DP, Butler AC, Roediger HL, 2008, Test-enhanced learning in medical education, Medical Education, Vol. 42: 959-966

2Harrington C & Zakrajsek T, 2017, Dynamic Lecturing: Research-Based Strategies to Enhance Lecture Effectiveness, ISBN 9781620366172

Beschrijving van de interventie/innovatie:
Ervaringen/analyse van de implementatie:
Lessons learned (implicaties voor de praktijk):
Referenties:
Trefwoorden:

Overig, namelijk: Overig, namelijk: Toetsing Dynamic Lecturing Onderwijsvernieuwing grootschalig onderwijs

Wijze van presentatie:
Banner
Banner
Banner

Zorgverleners voor de wereld van morgen

15 en 16 mei Hotel Zuiderduin in Egmond aan Zee