Duurzame integratie van Diversiteit, Equity & Inclusie: naar toekomstbestendig gezondheidsonderwijs

Informatie
Auteurs
K.N. Lanting
Organisatie
Saxion Hogeschool
Congres
2024
Context / probleemstelling of aanleiding

Thema:

Diversiteit, Equity & Inclusie (DEI) staat hoog op de agenda van veel maatschappelijke organisaties. Het bevorderen van sociale duurzaamheid, in lijn met de Sustainable Development Goals (SDG #10: ongelijkheid verminderen), vormt een essentiële uitdaging voor gezondheidsopleidingen. Dit vereist niet alleen aandacht voor een inclusieve organisatie maar juist ook een diepgaande integratie van DEI binnen de opleiding. Vaak wordt DEI gezien als iets dat er ‘ook nog bij moet’, en worden er voor de goede sier korte termijn maatregelen genomen, zonder oog te hebben voor de onbewuste bias in het hele onderwijssysteem. Maar diversiteit is geen uitzondering, het is een gegeven en het is de norm. Hoe zorgen we dat studenten, docenten, beleidsmedewerkers, programma coördinatoren, onderwijsontwikkelaars, etc. bewust worden van die onbewuste norm? Hoe kan diversiteit duurzaam worden verweven in een curriculum dat al vol is? En hoe kan DEI op een structurele wijze geïntegreerd worden in alle aspecten van onderwijsuitvoer en -organisatie? Wat betekent dit voor (HRM-) beleid, docentprofessionalisering, de positie van een ‘diversity office(r)’, betrokkenheid van het management, etc. ? Hoe wordt aandacht voor diversiteit niet concurrerend maar juist complementair aan andere cruciale ontwikkelingen in het onderwijs? In navolging van de NVMO 2023 rondetafel, waar veel ervaringen niet gedeeld bleken, bouwen we in deze sessie thematisch voort op het doel: het bereiken van duurzame integratie van DEI in het gezondheidsonderwijs, zowel in het curriculum als in de haarvaten van de organisatie.

Doel:

In deze rondetafelsessie, georganiseerd door de NVMO-werkgroep Diversiteit & Inclusie, willen we ervaringen delen met docenten, beleidsmedewerkers, curriculumontwikkelaars, en studenten. Tijdens een interactieve sessie zullen ervaringsdeskundigen van verschillende gezondheidsopleidingen in discussie gaan met elkaar en met deelnemers over de bovenstaande vraagstukken.

Doelgroep:

Programmacoördinatoren, docenten, studenten, beleidsmedewerkers, curriculum-/onderwijsontwikkelaars.

Opzet: activiteiten en opbrengst:

Na een welkom start de sessie met korte pitches van instellingen (Erasmus Universiteit,Amsterdam UMC,Saxion Hogeschool,Universiteit Antwerpen,Universiteit Groningen,Universiteit Leiden, Universiteit Maastricht)waarin de ervaringen met duurzame integratie van DEI in het curriculum belicht worden (20 min).
Dit vormt het vertrekpunt voor een interactieve uitwisseling van ervaringen, waarbij vertegenwoordigers van de instellingen deelnemen aan subgroepgesprekken volgens de wereldcafé methode. Deelnemers worden gestimuleerd om vanuit diverse perspectieven (HBO/WO, Bachelor/Master, Nederland/Vlaanderen, etc.)te discussiëren en essentiële inzichten in een gezamenlijke mindmap vast te leggen. Voorbeelden van discussieonderwerpen zijn de hierboven gestelde vragen. Na deze discussies rouleren de deelnemers tussen de verschillende wereldcafés(20 min).
Dit levert input voor een plenaire uitwisseling over gehanteerde uitgangspunten, ruimte voor out-of-the-box denken/doen, good practices en ervaren uitdagingen binnen de opleidingen(25 min).
Geïnspireerd door diverse perspectieven kunnen deelnemers leren van elkaars ervaringen. De sessie eindigt met een samenvatting van de discussieopbrengst, waarbij relevante wetenschappelijke literatuur wordt aangehaald(10 min).

Referenties (max 2.):

Max aantal deelnemers :

40

Beschrijving van de interventie/innovatie:
Ervaringen/analyse van de implementatie:
Lessons learned (implicaties voor de praktijk):
Referenties:
Trefwoorden:

Diversiteit inclusie duurzame integratie

Wijze van presentatie:
Banner
Banner
Banner

Zorgverleners voor de wereld van morgen

15 en 16 mei Hotel Zuiderduin in Egmond aan Zee