Duiden van disfunctioneren bij AIOS van snijdende specialismen

Informatie
Auteurs
J. Bransen
Organisatie
MUMC+
Congres
2024
Context / probleemstelling of aanleiding

Context/probleemstelling of aanleiding:

Artsen in opleiding tot specialist (AIOS) die een geschil hebben met hun opleider kunnen de Centrale Opleidingscommissie (COC) verzoeken om bemiddeling. Wanneer dit onvoldoende blijkt te zijn, kan de AIOS zich wenden tot de geschillencommissie van de Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten (GC-RGS) en verzoeken om een uitspraak te doen. Waarover gaan dergelijke opleidingsgeschillen bij deze commissie betreffende snijdende specialismen? Wat leren we van deze uitspraken voor de opleidingspraktijk?

Beschrijving van de interventie/innovatie:

Wij destilleerden gegevens uit de uitspraken van de GC-RGS over opleidingen van snijdende specialismen in de periode van 2011 tot en met 2022; zoals het opleidingsjaar, in wiens voordeel de uitspraak uitviel en welke onvoldoende ontwikkelde CanMEDS-competenties volgens de opleider reden waren om de opleiding te beëindigen. Deze uitspraken zijn openbaar en geanonimiseerd te vinden in de jaarverslagen van de GC-RGS.

Ervaringen/analyse van de implementatie:

De GC-RGS deed achttien uitspraken over AIOS van snijdende specialismen, waaronder zeven uitspraken dermatologie, zes uitspraken chirurgie, vier uitspraken orthopedische chirurgie en één uitspraak neurochirurgie. Zeventien uitspraken gingen over opleidingsbeëindigingsbesluiten en één ging over een vrijstelling voor een deel van de vervolgopleiding. In acht van de zeventien uitspraken (47%) werd de AIOS in het gelijk gesteld. Aandachtspunten voor opleiders waren tekortkomingen in documentatie, begeleiding of tijdstip van het opleidingsbeëindigingsbesluit.

Het functioneren van AIOS die de GC-RGS verzochten om hun opleidingsbeëindigingsbesluit te herzien werd door de opleider (dermatologie, chirurgie, orthopedische chirurgie, neurochirurgie) in alle gevallen als onvoldoende beoordeeld op de competentie medische handelen (waaronder ook de operatieve vaardigheden vallen). Vaak beoordeelde de opleider ook de CanMEDS-competenties communicatie en professionaliteit als onvoldoende (>50%). De AIOS dermatologie werden in alle uitspraken ook onvoldoende beoordeeld op organisatie.

Lessons learned (implicaties voor de praktijk):

Opleiders dienen bij AIOS die onvoldoende functioneren verbeterpunten tijdig en concreet met hen te bespreken en te documenteren, bijvoorbeeld in gespreksverslagen of een plan van aanpak. Dit komt om inhoudelijke en procedurele redenen, niet alleen de opleider ten goede, maar ook de AIOS zelf. Deze weet dan wat er dient te verbeteren, welke begeleiding beschikbaar is, waaronder eventuele vaardigheidstraining en/of (carrière)coaching.

Referenties (max. 2):

Godschalx J, Bransen J, Hoopen R ten, Mook W van, Staal H. Leren van twaalf jaar opleidingsgeschillen bij snijdende specialismen. Nederlands Tijdschrift voor Heelkunde. 2023;32(3):40-44.

Pronk SA, Godschalx JA, Vergunst CE, Nagtzaam IF, Mook WNKA van. Opleidingsgeschillen binnen de dermatologie. Nederlands Tijdschrift voor Dermatologie en Venereologie. 2023;33(1):4-8.

Beschrijving van de interventie/innovatie:
Ervaringen/analyse van de implementatie:
Lessons learned (implicaties voor de praktijk):
Referenties:
Trefwoorden:

Medische vervolgopleidingen Professionaliteit Gezondheidsrecht

Wijze van presentatie:
Banner
Banner
Banner

Zorgverleners voor de wereld van morgen

15 en 16 mei Hotel Zuiderduin in Egmond aan Zee