Docentprofessionalisering zonder grenzen

Informatie
Auteurs
E.E. Brouwer
Organisatie
UMC Groningen
Congres
2024
Context / probleemstelling of aanleiding

Thema:

English summary:

In this English language workshop, we will explore faculty development across different international and institutional teaching and learning cultures. Participants with faculty development experiences (as trainer or participant) in diverse settings are explicitly invited and to join us!

Hoe universeel is docentprofessionalisering?

Wat we als ‘goed onderwijs’ zien, is cultureel bepaald – met verschillen in opvattingen tussen landen, instellingen, disciplines en individuen. Taal, historie, culturele normen en sociaal-economische factoren beïnvloeden onderwijskundige principes en onderliggende aannames.

Globalisering heeft niet alleen impact op studenten. Ook docenten hebben in toenemende mate een diverse achtergrond. Daarnaast lokt een diverse samenleving ook vragen uit over de onderwijskundige principes die van toepassing zijn op onderwijs binnen de gezondheidszorg (1). Wat betekent dit voor docentprofessionalisering?

In deze Engelstalige workshop willen de culturele verschillen verkennen in hoe onderwijs in diverse landen wordt vormgegeven, en wat we van deze ervaringen kunnen leren voor docentprofessionalisering in medisch onderwijs. Een betere herkenning en begrip van hoe er in cultureel diverse contexten verschillend over onderwijs wordt gedacht, kan ons helpen om docenten beter voor te bereiden op hun rol in een globaliserende wereld.

Doel:

Uitwisselen van ervaringen met docentprofessionalisering in verschillende onderwijsculturele contexten en hieruit lessen trekken voor DocProf activiteiten binnen en buiten onze landsgrenzen.

Doelgroep:

Alle collega’s met interesse in of ervaring met docentprofessionalisering in verschillende (internationale) culturele contexten.

Naast docent-trainers worden ook docenten die zelf ervaringen hebben als internationale docent of als deelnemer in docenttraining in verschillende landen nadrukkelijk uitgenodigd.

Opzet: activiteiten en opbrengst:

De workshop start met een korte presentatie van de relevante literatuur. De deelnemers bespreken vervolgens in kleine groepen hun eigen ervaringen en ideeën, gestructureerd aan de hand van discussievragen rondom overeenkomsten, context specifieke uitdagingen en ‘best practices’ voor docentprofessionalisering in verschillende onderwijsculturen. De workshop sluit af met het formuleren van mogelijke vervolgactiviteiten binnen de geïdentificeerde thema’s.

Gezien het onderwerp en de doelgroep zal de voertaal in deze workshop Engels zijn.

Beoogde opbrengst:

Begrip van verschillende opvattingen over goed onderwijs in diverse culturele contexten

Bewustzijn van de uitdagingen voor docentprofessionalisering in en tussen verschillende onderwijsculturen

Ontwerp van activiteiten om dit begrip en bewustzijn in te zetten in docentprofessionalisering in verschillende contexten

Referenties (max 2.):

1. Lewis LD, Steinert Y. How Culture Is Understood in Faculty Development in the Health Professions: A Scoping Review. Acad Med. 2020 Feb;95(2):310-319.

Max aantal deelnemers :

30

Beschrijving van de interventie/innovatie:
Ervaringen/analyse van de implementatie:
Lessons learned (implicaties voor de praktijk):
Referenties:
Trefwoorden:

Docentprofessionalisering Internationalisering Diversiteit

Wijze van presentatie:
Banner
Banner
Banner

Zorgverleners voor de wereld van morgen

15 en 16 mei Hotel Zuiderduin in Egmond aan Zee