Die ene persoon of die ene gebeurtenis die je als (para)medicus heeft gevormd…..

Informatie
Auteurs
E.E.W. Belgraver
Organisatie
Hogeschool Utrecht
Congres
2024
Context / probleemstelling of aanleiding

Context/probleemstelling of aanleiding:

Wie een (para)medicus is als persoon, is sterk verweven met hoe ze als professional werken. De professionele identiteit kan dan ook gezien worden als een combinatie van de persoonlijke en professionele dimensie (Belgraver et al., 2022). Uit de literatuur weten we dat de ontwikkeling van de professionele identiteit geen lineair proces is van het ontwikkelen van de kennis, vaardigheden en disposities die nodig zijn voor competent medisch handelen (Rees & Monrouxe, 2018). Het is een perspectief waarmee de groei van de professional wordt omlijst als een afstemming tussen de persoonlijke en professionele dimensies van een paramedicus.

Elke professional in een (para)medisch beroep herinnert zich ten minste één persoon, situatie of periode die een blijvende indruk heeft achtergelaten waardoor het denken en handelen van de professional is beïnvloed. In dit onderzoek is gekeken welke kritische incidenten en relevante personen van invloed zijn op de vorming van de persoonlijke dimensie in de professionele identiteit van paramedici.

Beschrijving van de interventie/innovatie:

Het promotieonderzoek is gestart met een scoping-review (Belgraver, 2022). Vanuit deze uitkomsten zijn er in het empirische deel van dit onderzoek 46 narratieve interviews gehouden met ergo­therapeuten, fysiotherapeuten, logopedisten en optometristen met diverse achtergronden en werkzaam in de verschillende paramedische praktijkgebieden. Vanuit de scoping-review is er een conceptueel model van de persoonlijke dimensie in de pro­fessionele identiteit van paramedici opgesteld. Naar aanleiding van een eerste empirisch deelonderzoek is dit model verfijnd. In dit model kwamen vier aspecten van de persoonlijke dimensie naar voren met binnen ieder aspect weer een aantal sub-aspecten. Deze aspecten, socio-demografische kenmerken, levenservaringen, persoonlijke kenmerken en het wereldbeeld met daarin de kernwaarden, normen en overtuigin­gen, zijn in de literatuur goed te onderscheiden maar blijken in de praktijk sterk verstrengeld.

Verhalen, narratieven, geven een inkijk in de belevingswereld van individuen. Om de narratieve interviews richting te geven, werd de deelnemers gevraagd om één kritisch incident en één succesverhaal te ver­tellen waarin ze een dilemma of een positief effect van hun persoonlijke dimensie ervaarden. Deze narratieve interviews zijn geanalyseerd door middel van thematische analyse.

In de analyse zijn thema’s vastgesteld rondom de kritische momenten en de relevante personen die de vorming van de persoonlijke dimensie beïnvloed hebben.

Ervaringen/analyse van de implementatie:

In de analyse zijn thema’s vastgesteld rondom de kritische momenten en de relevante personen die de vorming van de persoonlijke dimensie beïnvloed hebben.

Relevante momenten en personen in de vorming van de persoonlijke dimensie in de professionele identiteit zijn:

– Mijlpalen in het leven zoals het (para)medisch diploma behalen, vader/moeder worden en dierbaren die overlijden

– Ziekte ervaringen van de professional of diens naasten

– ‘Vallen en weer opstaan’ situaties in werk of persoonlijk leven

– Personen die een voorbeeldrol hebben vervuld voor de professional

– Personen die er in een cruciale situatie voor de professional waren.

Lessons learned (implicaties voor de praktijk):

Relevante momenten en personen in de vorming van de persoonlijke dimensie in de professionele identiteit zijn:

Mijlpalen in het leven, zoals het (para)medisch diploma behalen, vader/moeder worden en dierbaren die overlijden

Ziekte ervaringen van de professional of diens naasten

‘Vallen en weer opstaan’ situaties in werk of persoonlijk leven

Personen die een voorbeeldrol hebben vervuld voor de professional

Personen die er in een cruciale situatie voor de professional waren.

Referenties (max. 2):

Belgraver, E. E. W., Coppoolse, R., Doorn, L. van, & Bakker, C. (2022). The Personal Dimension of Allied Health Professional Identity: A Scoping Review in Health Sciences Literature International Journal of Health Professions, 9(1), 39–58. https://doi.org/10.2478/ijhp-2022-0004

Rees, C. E., & Monrouxe, L. V. (2018). Who Are You and Who Do You Want to Be? Key Considerations in Developing Professional Identities in Medicine. The Medical Journal of Australia, 209(5), 202–203. https://doi.org/10.5694/mja18.00118

Beschrijving van de interventie/innovatie:
Ervaringen/analyse van de implementatie:
Lessons learned (implicaties voor de praktijk):
Referenties:
Trefwoorden:

Professionaliteit

Wijze van presentatie:
Banner
Banner
Banner

Zorgverleners voor de wereld van morgen

15 en 16 mei Hotel Zuiderduin in Egmond aan Zee