De waarde van zij-instroomprogramma’s geneeskunde en arts-onderzoeker opleidingen

Informatie
Auteurs
I.J. van Wijk
Organisatie
ErasmusMC
Congres
2024
Context / probleemstelling of aanleiding

Thema:

Verkorte opleidingen geneeskunde voor studenten die al een andere bachelor (WO en/of HBO) hebben afgerond, bestaan al meer dan tien jaar. Deze zij-instroomprogramma’s en arts-onderzoeker masters zijn divers wat betreft toelatingseisen, instroom en programma; variërend van alleen een premasterjaar, waarna studenten in de reguliere master instromen, tot een 4-jarig arts-onderzoeker programma. Deze programma’s hebben echter ook een aantal gemeenschappelijke kenmerken: zij laten kandidaten toe die al een andere bacheloropleiding hebben afgerond, zijn relatief kleinschalig en leiden in vier jaar op tot basisarts/arts-onderzoeker.

In deze rondetafelsessie houden we deze opleidingen kritisch tegen het licht. Wie zijn die studenten die op deze manier instromen, hoe dragen zij bij aan diversiteit binnen de totale populatie geneeskunde studenten en hoe komt hun andere achtergrond tot zijn recht? Wat zijn de resultaten van deze programma’s en hoe doen deze studenten het in het premasterjaar, tijdens coschappen en in het beroepsveld daarna?

In deze sessie krijgen deelnemers zicht op welke studenten bij de diverse faculteiten instromen, hoe hun kennisontwikkeling is en hoe het hen daarna vergaat. Aan de hand van deze aspecten bespreken we met elkaar de waarde van deze zij-instroomprogramma’s en arts-onderzoeker masters voor de opleidingen geneeskunde.

Doel:

Het doel is met deelnemers te reflecteren op zij-instroomprogramma’s en arts-onderzoeker masters, deze kritisch te beschouwen, de waarde van deze programma’s te exploreren en een visie te formuleren voor de toekomst van deze programma’s.

Doelgroep:

Docenten, studenten, onderwijsontwikkelaars, curriculumontwerpers, beleidsmedewerkers, onderzoekers, onderwijskundigen.

Opzet: activiteiten en opbrengst:

In deze rondetafelsessie starten we met enkele korte presentaties om deelnemers te informeren over de instroom in de verschillende programma’s, hoe deze studenten presteren en hoe zij hun loopbaan vorm geven. Vervolgens gaan we met de deelnemers in gesprek. We starten gestructureerde discussies in kleine groepen aan de hand van stellingen. In korte brainstormsessies dagen we deelnemers uit om mee te denken over de toekomst van deze programma’s en hoe deze programma’s kunnen bijdragen aan de reguliere opleidingen geneeskunde. Na afloop van de groepsdiscussies zal de opbrengst plenair teruggekoppeld worden en zullen gezamenlijk ‘take home messages’ geformuleerd worden.

Referenties (max 2.):

Max aantal deelnemers :

Maximaal 30

Beschrijving van de interventie/innovatie:
Ervaringen/analyse van de implementatie:
Lessons learned (implicaties voor de praktijk):
Referenties:
Trefwoorden:

Zij-Instroom Curriculumontwerp Diversiteit

Wijze van presentatie:
Banner
Banner
Banner

Zorgverleners voor de wereld van morgen

15 en 16 mei Hotel Zuiderduin in Egmond aan Zee