De perfectie paradox

Informatie
Auteurs
M.V. . Matulewicz
Organisatie
Amsterdam UMC loc. VUmc
Congres
2024
Context / probleemstelling of aanleiding

Thema:

Streven naar excellentie is iets wat we binnen de geneeskundeopleidingen al jarenlang (al dan niet bewust) propageren. Dat begint al aan de poort door studenten die hogere cijfers scoren meer kans te geven op toelating tot de opleiding. En dat zetten we voort met een honoursprogramma voor excellerende studenten.

Dit streven naar excellentie trekt veelal perfectionistische studenten aan, die daar bovendien gedurende de opleiding verder toe worden aangemoedigd. Dit perfectionisme kan tot mooie resultaten leiden (willen we niet allemaal het allerbeste voor de patiënt?), maar heeft ook een keerzijde: perfectionisme en burn-outs gaan vaak samen¹. Burn-outs komen veel voor onder geneeskunde studenten².

Met de afschaffing van cum laude heeft de Geneeskundefaculteit van de VU een eerste stap gemaakt om een cultuurverandering in de negatieve aspecten van perfectionisme te bewerkstelligen³.

Ook heeft de afdeling Medische Psychologie een workshop ontwikkeld waarin masterstudenten aan de slag kunnen met perfectionisme. Het doel is studenten inzicht te geven in hun eigen perfectionisme en te leren milder voor zichzelf te zijn⁴.

Tijdens de NVMO-workshop wordt een korte versie van deze perfectionisme workshop aangeboden en worden handvatten geboden om dit onderwijs elders te implementeren.

Doel:

Deelnemers verkrijgen inzicht in perfectionisme, ervaren het effect van geboden tools om grip te krijgen op hun perfectionisme en doen inspiratie op voor het toepassen van dergelijk onderwijs in hun eigen curriculum.

Doelgroep:

Docenten, opleiders, artsen, curriculum ontwerpers die werken met geneeskundestudenten, geneeskundestudenten, perfectionisten en een ieder die met hen werkt.

Opzet: activiteiten en opbrengst:

De workshop zal uit twee delen bestaan. Deel één bestaat uit het volgen van (delen van) de workshop zoals studenten die ook volgen. Deelnemers gaan interactief aan de slag met perfectionisme. Deelnemers leren onder hoe het gesteld is met het perfectionisme van deze groep en onderzoeken hun eigen innerlijke criticus.

Deel twee bestaat uit het voeren van een discussie op metaniveau: hoe kun je onderdelen uit deze workshop vertalen naar jouw faculteit en wat zijn randvoorwaarden en toepasbaarheid van dit onderwijs?

Referenties (max 2.):

Hill AP, Curran T. Multidimensional perfectionism and burnout: a meta-analysis. Personality and Social Psychology Review. 2016 Aug 1;20(3):269-288. https://doi.org/10.1177/1088868315596286

Conijn M., Boersma HJMV, van Rhenen W. Burn-out bij Nederlandse geneeskundestudenten. Prevalentie en oorzaken. Ned Tijdschr Geneeskd. 2015 ;159:A8255.

Koens F, van Royen-Kerkhof A, Daelmans HEM. Cum laude in de master geneeskunde . Ned Tijdschr Geneeskd. 2022;166:D6627.

Schröder AE, Boer C en Klumpers UMH. Perfectionisme in de gezondheidszorg: handig of handicap? Ned Tijdschr Geneeskd. 2023;167:D7131.

Max aantal deelnemers :

24

Beschrijving van de interventie/innovatie:
Ervaringen/analyse van de implementatie:
Lessons learned (implicaties voor de praktijk):
Referenties:
Trefwoorden:

Professionaliteit Welbevinden zorgprofessionals Leiderschap

Wijze van presentatie:
Banner
Banner
Banner

Zorgverleners voor de wereld van morgen

15 en 16 mei Hotel Zuiderduin in Egmond aan Zee