De (mis)match tussen gebruik en perceptie van effectiviteit van leerstrategieën.

Informatie
Auteurs
J. Disser
Organisatie
LUMC
Congres
2024
Context / probleemstelling of aanleiding

Context/probleemstelling of aanleiding:

Effectieve leerstrategieën verbeteren lange-termijn leren en academische prestaties. Desondanks passen studenten vaak ineffectieve leerstrategieën toe.1 Onbekend is welke leerstrategieën geneeskundestudenten gebruiken en hoe effectief die zijn, aangezien de effectiviteit van leerstrategieën sterk afhangt van opleidingsniveau en vakgebied.2 Inzicht hierin is belangrijk voor het bieden van een gedegen fundament voor leergedrag van studenten tijdens hun studie en latere carrière.
Daartoe beoogt deze studie inzicht te verkrijgen in welke leerstrategieën geneeskundestudenten toepassen en wat hun perceptie is van de effectiviteit van die strategieën voor zowel korte-termijn als lange-termijn leren.

Beschrijving van de interventie/innovatie:

Begin 2023 onderzochten we bij eerstejaars geneeskundestudenten in het LUMC het gebruik en de perceptie van effectiviteit van twaalf leerstrategieën middels een vragenlijst (n=319). Op een 5-punts Likertschaal scoorden studenten hoe vaak ze elke leerstrategie toepassen en hoe effectief ze deze leerstrategie achten zowel voor korte als lange termijn. Bij een score boven drie werd een student beschouwd als een gebruiker van de leerstrategie.

Ervaringen/analyse van de implementatie:

In totaal zijn 187 studenten geïncludeerd. De meest gebruikte leerstrategieën waren Imagery, Practice Testing, en Rereading respectievelijk gebruikt door 63%, 62%, en 59%. De minst gebruikte leerstrategieën waren Distributed Practice (30%), Peer Learning (25%), en Interleaved Practice (23%). Voor de korte termijn achtten de studenten Mnemonics, Imagery, en Practice Testing het meest effectief (gemiddelde scores respectievelijk 4,15; 4,15; 4,09) en Distributed Practice, Interleaved Practice, en Highlighting het minst effectief (gemiddelde scores respectievelijk 3,39; 3,36; 3,16). Voor de lange termijn achtten de studenten Elaborative Interrogation, Self-explanation, Practice Testing, en Imagery het meest effectief (gemiddelde scores respectievelijk 4,43; 4,16; 4,15; 4,15), en Rereading, Highlighting, en Mass Practice het minst effectief (gemiddelde scores respectievelijk 3,29; 2,62; 2,03).
Imagery en Practice Testing, de twee meest gebruikte leerstrategieën, werden ook zeer effectief beschouwd op zowel korte als lange termijn. Echter, studenten maakten ook veel gebruik van Rereading, door henzelf ingeschat als één van de minst effectieve leerstrategieën op lange termijn (en gemiddeld effectief op korte termijn). Mnemonics, Elaborative Interrogation, en Self-explanation, werden, ondanks dat ze het meest effectief werden geacht, minder toegepast.

Lessons learned (implicaties voor de praktijk):

Onze resultaten tonen dat eerstejaars geneeskundestudenten niet kiezen voor leerstrategieën die ze het meest effectief achten, en eerder kiezen voor leerstrategieën die ze effectief achten voor de korte termijn dan voor de lange termijn. Deze bevindingen impliceren dat informatie over effectieve leerstrategieën niet toereikend is om een leergedragsverandering teweeg te brengen. Dit benadrukt de noodzaak om interventies omtrent het leergedrag (learning-to-learn) bij geneeskundestudenten te verbeteren.

Referenties (max. 2):

1. Donker AS,et al. Effectiveness of learning strategy instruction on academic performance: A meta-analysis. Educ Res Rev.01-01-2014;11:1-26.
2. Donoghue GM,Hattie JAC. A Meta-Analysis of Ten Learning Techniques. Front Educ.31-03-2021;6:581216.

Beschrijving van de interventie/innovatie:
Ervaringen/analyse van de implementatie:
Lessons learned (implicaties voor de praktijk):
Referenties:
Trefwoorden:

Overig, namelijk: Studievoortgang Leerstrategieën

Wijze van presentatie:
Banner
Banner
Banner

Zorgverleners voor de wereld van morgen

15 en 16 mei Hotel Zuiderduin in Egmond aan Zee