De meerwaarde van Medical Educators in het geneeskunde-onderwijs

Informatie
Auteurs
K.F.L. Douma
Organisatie
Amsterdam UMC loc. AMC
Congres
2024
Context / probleemstelling of aanleiding

Context/probleemstelling of aanleiding:

Activerend leren en kleinschalig onderwijs zijn belangrijke speerpunten in de herziene curricula van de faculteit geneeskunde van de UvA. Duurzame en kwalitatieve verkleinschaliging en het inzetten van verschillende werkvormen vergt echter toenemende inzet van capabele docenten. Met het beschikbaar komen van de kwaliteitsgelden is er voor gekozen om dit o.a. te realiseren door de inzet van Medical Educators (ME) voor het ontwerp en uitvoer van kleinschalig en activerend onderwijs in de geneeskundecurricula.

Beschrijving van de interventie/innovatie:

Het team van ME is in 2019 gestart en uitgegroeid naar een team van rond de 30 docenten. Het team bestaat uit (basis)artsen en (bio)medici met een sterke didactische basis. Een belangrijke oorzaak van de snelle groei was de grote rol die ME hebben gespeeld bij de digitalisering van het onderwijs tijdens de coronacrisis. De opleidingen ontdekten hierdoor de waarde van een groep van ervaren en toegewijde docenten.

De ME worden ingezet bij de reguliere PDCA-cyclus, curriculumherzieningen en het geven van onderwijs. De taken van de ME zijn het ontwikkelen van kleinschalig en blended onderwijs, het uitvoeren van onderwijs, feedback geven op toetsvragen en het (mede)evalueren van onderwijs. Ze werken hierbij intensief samen met de coördinatoren die vanuit de klinische afdelingen verantwoordelijk zijn voor het onderwijs. Alle ME hebben of behalen hun BKO en worden continu geschoold.

Ervaringen/analyse van de implementatie:

ME zijn een onmisbaar onderdeel geworden van de onderwijsorganisatie. Ze zijn snel inzetbaar en kunnen hun volledige tijd inzetten voor het onderwijs. Het team bouwt veel kennis op en kan vraagstukken vanuit verschillende perspectieven benaderen. Het gezamenlijk uitdenken van innovaties met clinici en onderwijskundig adviseurs en het effectief implementeren is een van de sterke kanten van de ME.

Door onvoldoende carrièrepaden is het lastig om ME die in het onderwijs willen blijven voldoende carrièreperspectief te bieden; de doorgroeimogelijkheden zijn beperkt. Door hun toegewezen tijd, drive en centrale aansturing lopen ME lopen soms vooruit op de clinici en de opleiding.

Lessons learned (implicaties voor de praktijk):

ME versnellen door hun hun toegewezen tijd de onderwijsontwikkeling van het geneeskunde-onderwijs. Bovendien dragen zij, door hun up-to-date scholing, bij aan een hoge kwaliteit van het ontwikkelde onderwijs.

Het is belangrijk dat de taken en verantwoordelijkheden van ME duidelijk zijn vastgelegd.

Om voldoende kennis in het team te hebben is het belangrijk dat er een goede mix is van ME met verschillende achtergronden.

In de samenwerking met de opleidingsteams en coordinatoren is het belangrijk aandacht te hebben voor het tempo waarin ontwikkelingen worden doorgevoerd.

Door de continu bijscholing van de ME kunnen innovaties sneller hun plek vinden in het onderwijs.

Er is aandacht nodig voor blijvende aantrekkelijkheid van de functie; het is belangrijk dat er niet te veel verloop is om verdwijnen van kennis uit het team te voorkomen.

Referenties (max. 2):

nvt

Beschrijving van de interventie/innovatie:
Ervaringen/analyse van de implementatie:
Lessons learned (implicaties voor de praktijk):
Referenties:
Trefwoorden:

Docentprofessionalisering Professionaliteit Overig, namelijk: Dedicated docenten

Wijze van presentatie:
Banner
Banner
Banner

Zorgverleners voor de wereld van morgen

15 en 16 mei Hotel Zuiderduin in Egmond aan Zee