De lessons learned van de Master of Science Verloskunde als landelijke joint degree opleiding

Informatie
Auteurs
M.C. Weltens
Organisatie
Zuyd Hogeschool
Congres
2024
Context / probleemstelling of aanleiding

Context/probleemstelling of aanleiding:

De geboortezorg in Nederland kent vele regionale kenmerken en verschillen, het verbinden van ervaringen, de bewustwording van verschillen en het opdoen van nieuwe inzichten binnen de verloskunde zowel nationaal als internationaal vraagt van de beroepsgroep grote maten van innovativiteit, flexibiliteit en oog voor diversiteit. Landelijke ontwikkelingen vragen vaardigheden en verantwoordelijkheden rondom samenwerken, innovaties en onderzoek. Met de komst van verloskundig hoogleraren, met eigen onderzoeksgroepen en lectoraten in Nederland, is er door het ontbreken van een Master of Science Verloskunde na een Bachelor of Science Verloskunde, een discontinuüm ontstaan. De Master Verloskunde zorgt voor een verloskundig continuüm van bachelor tot lectoraat.

Om de Masteropleiding duurzaam neer te zetten is gekozen voor een landelijke Master waarvan de drie hogescholen, die de Bachelor Verloskunde aanbieden, gezamenlijk eigenaar zijn; een joint degree.

Beschrijving van de interventie/innovatie:

Joint degree opleidingen zijn groeiende. De joint degree versterkt kennis en ervaring van verschillende onderwijsinstellingen, studenten krijgen een bredere blik en diversiteit heeft meer aandacht.

Er is echter nog geen format beschikbaar hoe een joint degree vorm te geven. Dit maakt dat de opzet van een joint degree om veel innovatiekracht vraagt.

De basis voor deze joint degree Master is een gemeenschappelijk visiedocument met betrokkenheid van de beroepsgroep van verloskundigen (KNOV) en een adviesrapport van onderwijskundigen over de haalbaarheid van een Master of Science opleiding Verloskunde. Onder leiding van een projectleider en kwartiermaker is de gezamenlijke opleiding uitgewerkt. Dit betreft governance, inhoud en kwaliteit, onderwijsvorm en logistiek, onderwijsinhoud en een business case. Er is gekozen voor Design Based Learning als onderwijsconcept waarin er veel aandacht is voor praktijkgericht leren. Na accreditatie, is de opleiding in september 2023 met een divers cohort van 28 studenten gestart.

Ervaringen/analyse van de implementatie:

Het uitvoerend duaal, tweejarig onderwijs bestaat uit wekelijks online les en 4 x/ jaar een fysieke tweedaagse op een van de hogescholen. Voor de uitvoering van het onderwijs zijn docenten vanuit de onderzoeksgroepen en verschillende hogescholen ingezet, aangevuld met gastdocenten. De curriculum-, examen-, opleidingscommissie en het Dagelijks Bestuur bestaat uit afgevaardigden van alle hogescholen. Hierbij wordt ernaar gestreefd de inzet en input voor alle hogescholen gelijk te laten zijn.

Een (onafhankelijke) opleidingsmanager is aangesteld voor het aansturen van de Master of Science Verloskunde.

Lessons learned (implicaties voor de praktijk):

Een duidelijke basistaakverdeling (penvoerder schap, kwaliteit en borging) geeft veel duidelijkheid, rust en efficiëntie.

Een positieve stimulans van het College van Bestuur en directie is nodig om de vele betrokken diensten, innovatief bezig te kunnen laten zijn.

Naast de inhoud moet er tijd gemaakt worden voor het verbinden van de verschillende culturen en werkwijzen binnen de verschillende hogescholen richting een joint degree.

Referenties (max. 2):

Beschrijving van de interventie/innovatie:
Ervaringen/analyse van de implementatie:
Lessons learned (implicaties voor de praktijk):
Referenties:
Trefwoorden:

Curriculumontwerp Overig, namelijk: Diversiteit Master of Science Verloskunde Opleidingscontinuüm Joint degree

Wijze van presentatie:
Banner
Banner
Banner

Zorgverleners voor de wereld van morgen

15 en 16 mei Hotel Zuiderduin in Egmond aan Zee