Cross-boundary teaming in leerwerkomgevingen gericht opom wendbaarheid van professionals te bevorderen

Informatie
Auteurs
C.L. Bus
Organisatie
Hogeschool Utrecht
Congres
2024
Context / probleemstelling of aanleiding

Thema:

Snelle maatschappelijke en technologische ontwikkelingen in de gezondheidszorg vragen om professionals die wendbaar en innovatief meebewegen met veranderingen en die kunnen samenwerken met professionals met verschillende achtergronden en opleidingsniveaus. Dit wordt ook wel cross-boundary teaming (CBT) genoemd (Edmondson, 2012). In deze workshop zullen we dit concept verder ontrafelen aan de hand van de TeamingScan. Deze TeamingScan is ontwikkeld vanuit het onderzoeksproject “Teaming in de Tussenruimte” (TinT) (Khaled et al., 2021), een meerjarig participatief ontwerpgericht onderzoek in vier leerwerkomgevingen waarin over grenzen van school en werk, en over grenzen van opleidingen, afdelingen en organisaties samen wordt geleerd en gewerkt. De leerwerkomgevingen kenmerken zich door betrokken actoren met een grote diversiteit in opleidingsachtergrond en diversiteit in niveau en/of leerjaren. In TinT wordt met betrokkenen vanuit MBO, HBO en werkveld in deze vier leerwerkomgevingen onderzocht in hoeverre er sprake is van CBT en hoe dit versterkt kan worden om zo wendbaarheid van (toekomstig) professionals te bevorderen.

Doel:

Tijdens deze workshop willen we het gesprek stimuleren over de potentiële meerwaarde van CBT in leerwerkomgevingen gericht op wendbaarheid, om toekomstgericht opleiden van MBO en HBO professionals te versterken.

Deelnemers zullen kennismaken met het concept CBT door toepassing van het instrument ‘de TeamingScan’ (ontwikkelt vanuit TinT) op casuïstiek uit het project. Met het toepassen van dit instrument worden potentiële kansen geïdentificeerd voor het versterken van CBT voor het opleiden van (toekomstig) wendbare professionals.

Doelgroep:

Onderwijsadviseurs, docenten/opleiders, praktijkprofessionals, onderzoekers.

Opzet: activiteiten en opbrengst:

Activiteiten:
Beknopte introductie op project TinT door moderatoren en kernconcept CBT, vervolgens gaan deelnemers uiteen in subgroepen en volgt een verdieping op het concept CBT door toepassing van de TeamingScan op een casus uit het project TinT. Tenslotte volgt een plenaire afsluiting waarin wordt gevraagd hoe deelnemers kijken naar het concept CBT in het opleiden van (toekomstig) wendbare professionals en in hoeverre inzichten uit de toepassing van de TeamingScan bruikbaar zijn voor de eigen context/praktijk.

Opbrengst:

Deelnemers maken kennis met het concept CBT door toepassing van het instrument de TeamingScan op een praktijkcasus, en kunnen inzichten vertalen naar de eigen praktijk.

Moderatoren halen generieke opbrengsten op over de bruikbaarheid van de TeamingScan, wat bijdraagt aan de doorontwikkeling van het instrument en meegenomen kan worden in het project TinT.

Referenties (max 2.):

Edmondson, A. C. (2012). Teaming. How Organizations Learn, Innovate, and Compete in the Knowledge Economy. Jossey-Bass

Khaled, A., Hoeve, A. & Zitter, I. (2021). Projectvoorstel: Grensoverstijgend samenwerken in leerwerkomgevingen voor wendbare professionals. Hogeschool Utrecht, Utrecht.

Max aantal deelnemers :

20

Beschrijving van de interventie/innovatie:
Ervaringen/analyse van de implementatie:
Lessons learned (implicaties voor de praktijk):
Referenties:
Trefwoorden:

IPE&C Diversiteit Cross-boundary teaming

Wijze van presentatie:
Banner
Banner
Banner

Zorgverleners voor de wereld van morgen

15 en 16 mei Hotel Zuiderduin in Egmond aan Zee