Collaborative Learning in de nieuwe ‘Bachelorproef Communicatie Geneeskunde’.

Informatie
Auteurs
K.B. Bombeke
Organisatie
Universiteit Antwerpen
Congres
2024
Context / probleemstelling of aanleiding

Context/probleemstelling of aanleiding:

Aan de Universiteit Antwerpen krijgen studenten geneeskunde een intensieve ervaringsgerichte training in het skills lab: medisch-technische vaardigheden en communicatie. Het gaat om een 15-tal sessies/jaar van Ba1 t.e.m. Ma2. Vaardigheden worden geobserveerd en geëvalueerd met stationsproeven in Ba 1, Ba3 en Ma2. Tot voor kort werd de kennis over communicatie jaarlijks met een paper-and-pencil test beoordeeld. Hierbij werden modellen bevraagd (oa. ISDM, slecht nieuws, conflicthantering), alsook de toepassing ervan a.d.h.v. vignetten. Deze theoretische toetsing riep vragen op rond leerwinst in kader van het leerdoel om een patiëntgerichte communicator te worden, en de tijdsinvestering voor docenten.

Beschrijving van de interventie/innovatie:

Innovatie: Bachelorproef Communicatie.

We schaften in ‘22-‘23 alle paper-and-penciltests af. Toch wilden we studenten blijven stimuleren om zich te verdiepen in de wetenschappelijke literatuur rond arts-patiëntcommunicatie. We zochten naar een evaluatiemethode die op zichzelf van leerkundige waarde is, en op een interactieve manier studenten aanzet om met de theoretische modellen bezig te zijn. We vonden het hierbij belangrijk dat studenten hun eigen leerstijl en groeiende professionele identiteit kunnen inzetten.

Hiertoe lieten we de studenten van Ba3 zichzelf indelen in groepjes van 3. We legden elk groepje één van de 5 belangrijkste topics op uit de communicatielessen van de 3 bachelorjaren: structuur van het consult, informeren, motiveren, communicatie met kinderen, of omgaan met emoties (van patiënt en zorgverlener). De opdracht was om rond de opgelegde topic een werkstuk te maken en dit te presenteren in een vorm naar keuze: congreslezing, rollenspel, via beeldende of woordkunst, video,… De groepjes stelden op het examen zelf hun werkstuk voor aan elkaar (5 groepjes in een klaslokaal, zodat elk van de 5 topics aan bod komt, 15min presentatie+10min publieksvragen). Alle studenten en beoordelaars werden geïnformeerd over de evaluatiecriteria: inhoud (essentie uit lessen aanwezig), wetenschappelijke onderbouwing (bronnen, kritische houding tijdens presentatie) en vorm (congruent met inhoud, presentatieskills, omgang met publiek). De summatieve evaluatie betrof een samengesteld cijfer op basis van de beoordeling door 2 lesgevers (bovengemelde criteria), peer evaluatie (binnen elk groepje: inzet en samenwerking) en publieksevaluatie (leerwinst).

Ervaringen/analyse van de implementatie:

De nieuwe examenvorm werd positief onthaald door studenten en lesgevers. Op de congresposter zelf willen we samen met studenten enkele van de mooiste werkstukken tonen. Er waren groepjes die als bachelorproef communicatie een studie hadden uitgevoerd (o.a. rond ‘communicatie met jongeren met een eetstoornis’), tekeningen hadden gemaakt, of een discussieforum rond zelfzorg hadden opgezet.

Lessons learned (implicaties voor de praktijk):

Deze nieuwe manier van evalueren staat nog in kinderschoenen. We hopen via deze poster met andere opleidingen uit te wisselen, feedback te krijgen, alsook ideeën rond hoe we de leerwinst beter in kaart brengen.

Referenties (max. 2):

Beschrijving van de interventie/innovatie:
Ervaringen/analyse van de implementatie:
Lessons learned (implicaties voor de praktijk):
Referenties:
Trefwoorden:

Communicatieonderwijs Toetsing

Wijze van presentatie:
Banner
Banner
Banner

Zorgverleners voor de wereld van morgen

15 en 16 mei Hotel Zuiderduin in Egmond aan Zee