Buitenlandse medisch professionals in Nederland – Gelijke kansen?!

Informatie
Auteurs
E.M.C. Rasenberg
Organisatie
Radboudumc
Congres
2024
Context / probleemstelling of aanleiding

Thema:

Zorgprofessionals die in het buitenland hun diploma hebben behaald en in Nederland hun vak willen uitoefenen, moeten een procedure doorlopen om een ‘vakbekwaamheidsverklaring’ te krijgen en opgenomen te worden in het BIG register. Alle zorgprofessionals moeten toetsen afleggen, waarin de Nederlandse taal (B2 – niveau), de Engelse taal (B2-C1 – niveau), de organisatie van het Nederlandse zorgsysteem en beroepsvaardigheden worden. Op basis van de resultaten wordt een advies uitgebracht door de Commissie Buitenlands Gediplomeerden Volksgezondheid (CBGV).
In deze ronde tafelsessie gaan we in op de ervaringen van zowel de opleiding (docenten/begeleiders van buitenlandse zorgprofessionals) als de ervaringen van deze zorgprofessionals zelf in hun doel om een registratie te krijgen.
Centraal in de sessie staat de verkenning of de huidige programma’s zo zijn ingericht dat buitenlandse zorgprofessionals waarde ervaren van de aanvullende opleiding en daarmee succesvol in de Nederlandse maatschappij als zorgprofessional gaan functioneren. We delen successen en uitdagingen.
De verschillende opleidingen in Nederland geven eigen invullingen. We zijn benieuwd naar de achtergrond van de verschillende programma’s. Verdiepende vragen zijn: wat is het doel van een aanvullende opleiding, waar zouden we rekening mee moeten houden, hoe beoordelen we het resultaat van de aanvullende opleiding? Sluit de opleiding aan bij wat de buitenlandse zorgprofessional nodig heeft en verwacht?
We vragen van de buitenlandse zorgprofessionals een persoonlijke, financiële en professionele investering, we vragen een investering van de opleiding. Zijn we doelgericht en efficiënt bezig? Hoe kan het beter?

Doel:

Gezamenlijk willen we kijken hoe we voor de groep buitenlandse zorgprofessionals reële kansen bieden voor een toekomst als zorgprofessional in de Nederlandse gezondheidszorg. Delen van ervaringen, best practices en uitdagingen is onderdeel hiervan.

Doelgroep:

Iedereen die te maken heeft met onderwijs aan buitenlandse artsen en andere zorgprofessionals, die in Nederland hun BIG-registratie willen behalen.

Opzet: activiteiten en opbrengst:

Er wordt gestart met een korte voorstelronde, waarin wordt gekeken vanuit welke perspectieven de verschillende deelnemers zijn aangesloten bij deze sessie.
Daarna zal een ervaringsdeskundige buitenlandse arts haar perspectief verder toelichten. Met behulp van wooclap inventariseren we kort uitdagingen en succesfactoren die bij verschillende mensen leven, om daarna in kleine groepjes in discussie te gaan over deze factoren. Aan het einde van de sessie volgt een wrap-up waarin we tot 12 tips proberen te komen en inventariseren waar behoeftes liggen en of er eventueel een netwerk gesmeed kan worden.

Referenties (max 2.):

Max aantal deelnemers :

30

Beschrijving van de interventie/innovatie:
Ervaringen/analyse van de implementatie:
Lessons learned (implicaties voor de praktijk):
Referenties:
Trefwoorden:

Curriculumontwerp Diversiteit Selectie BIG registratie Nederland

Wijze van presentatie:
Banner
Banner
Banner

Zorgverleners voor de wereld van morgen

15 en 16 mei Hotel Zuiderduin in Egmond aan Zee