Bridging the gap: Ontwikkeling van E-module Organisatie van de gezondheidszorg voor studenten geesteswetenschap

Informatie
Auteurs
R.R. de Jonge
Organisatie
UMC Utrecht
Congres
2024
Context / probleemstelling of aanleiding

Context/probleemstelling of aanleiding:

In 2023 is de opleiding Medical Humanities bij de Universiteit Utrecht van start gegaan. De samenwerking tussen de faculteiten Geesteswetenschappen en Geneeskunde maakt dit onderscheidende masterprogramma vanwege de interdisciplinaire inhoud, een multidisciplinaire docententeam, en de praktijkgerichte toepassingsgebieden. Tijdens deze opleiding is er een stimulerend klimaat om bij te dragen aan de innovatie van het gezondheidsdomein en de zorgverlening in het algemeen.

Voor deze selectieve Master zijn er toegangseisen voor studenten. De student moet aantonen kennis en inzicht te hebben op het gebied van geesteswetenschappen en van organisatie van de gezondheidszorg. Bij de geesteswetenschappen worden verschillende cursussen aangeboden waardoor de medische studenten deze toegangseisen kunnen halen.

Om het voor studenten geesteswetenschappen aantrekkelijk te maken om de toegangseisen te behalen, is besloten om een e-module ‘Organisatie van de Gezondheidszorg’ te ontwikkelen.

Beschrijving van de interventie/innovatie:

De e-module is in 8 weken ontwikkeld en per 1 juli 2023 aangeboden via U-learning aan de studenten die voor het collegejaar 2023-2024 wilden inschrijven voor de Master.

De e-module is gebaseerd op het boek: ‘Organisatie van de gezondheidszorg’ van J.M.D. Boot. De hoofdstukken van het boek dienen als onderwerp van de learning units.

In een Miro board (zie figuur 1) hebben we een ontwerp gemaakt voor de e-module en zijn deze systematisch gaan vullen. Elke learning unit bestaat uit theorie, een opdracht, vertaling naar de praktijk en een quiz. De eindopdracht bestond uit een patient journey en verbeterplan.
Ervaringen/analyse van de implementatie:

Van de 11 studenten die hebben ingeschreven hebben er 10 de module afgerond. De evaluatie is ingevuld door 7 studenten (Tabel 1.). De studenten beoordeelden de structuur en inhoud met een 4,5 op een schaal van 1-5. Organisatie, afstemming op individuele leerbehoeften en ondersteuning werden met 4 beoordeeld. De studenten waren gemiddeld 60 uur met de e-module bezig. Wij hadden zelf een schatting van 80-100 uur maar daar zaten de studenten ruim onder.

Lessons learned (implicaties voor de praktijk):

We hebben in korte tijd met behulp van een online omgeving een werkende e-module ontwikkeld. De studenten waren tevreden over het niveau, de leeromgeving en de verschillende opdrachten. De verbeterpunten nemen we mee voor komend studiejaar. Belangrijk is nu dat de cursus wordt ingebed in het onderwijs zodat het toegankelijk is voor alle studenten.

Referenties (max. 2):
‘Organisatie van de Gezondheidszorg’ van JDM Boot.

Beschrijving van de interventie/innovatie:
Ervaringen/analyse van de implementatie:
Lessons learned (implicaties voor de praktijk):
Referenties:
Trefwoorden:

Curriculumontwerp Digitaal leren en innoveren Zij-Instroom

Wijze van presentatie:
Banner
Banner
Banner

Zorgverleners voor de wereld van morgen

15 en 16 mei Hotel Zuiderduin in Egmond aan Zee