Bodystorming: hoe je door het probleem te worden, oplossingen genereert en het probleem beter definieert

Informatie
Auteurs
M. Delissen
Organisatie
TU Delft
Congres
2024
Context / probleemstelling of aanleiding

Thema:

Technieken vanuit de designwereld gebruiken in zorgonderwijs

Doel:

Kennismaken met generatieve technieken voor mogelijke toepassingen binnen zorgonderwijs.

Doelgroep:

Ontwikkelaars van onderwijs,onderwijsbeleid,docenten.

Opzet: activiteiten en opbrengst:

Het verzinnen van passende en duurzame oplossingen voor een probleem is een uitdagend en creatief proces wat anders is binnen ieder werkveld.Het is zelden een proces wat van de rationele analyse van het probleem direct leidt tot implementatie van een perfecte oplossing.Eén van de potentiële valkuilen bij probleemoplossing is‘solutionism’:het toepassen van een oplossing voordat het onderliggende probleem wordt doorgrond of zelfs voordat het correcte probleem is geïdentificeerd(1).Dat speelt ook een rol bij het ontwerpen of innoveren van zorgonderwijs én tijdens onderwijs waarbij studenten problemen moeten oplossen.Service Design is een discipline die gaat over het oplossen van ontwerpproblemen in de dienstverlening.Als visualisatie van een ontwerpproces wordt vaak het‘double diamond’model gebruikt.Hierin is de eerste ruit voor het ontdekken en definiëren van het probleem en de tweede ruit voor het ontwerpen en testen van de oplossing.Het exploreren en adequaat definiëren van het probleem speelt hierin dus een rol die evenredig is aan het vinden en testen van de oplossing.In de eerste ruit van de double diamond worden verschillende generatieve technieken gebruikt waaronder de techniek waar we in deze workshop mee aan de slag gaan:Bodystorming.Met deze techniek spelen deelnemers alle rollen en systemen in een situatie na.Gedachten en gevoelens bij die situatie worden hardop besproken en eventueel genoteerd.Ook wanneer er later in het proces mogelijke oplossingen zijn geformuleerd kunnen deze worden uitgespeeld.Door deze stappen een aantal keren te herhalen ontstaat een proces waarbij het vinden van problemen en oplossingen hand in hand gaan:dit staat ook bekend als de co-evolutie van probleem-en oplossingsgericht denken.Voordelen van bodystorming zijn bijvoorbeeld een sneller overzicht van de situatie,meer aandacht voor probleemeigenschappen die niet goed op papier vast te leggen zijn en meer cognitieve ruimte voor creativiteit omdat de situatie direct ervaren wordt(2).Deze combinatie van ervaren van de context en creativiteit hebben wij duidelijk naar voren zien komen in een project rondom telefonische triage.In dit project hebben ontwerpstudenten van de TU Delft,dus zonder enige ervaring in de zorg,binnen korte tijd de vinger kunnen leggen op de actuele problematiek van dit vakgebied,samen met verrassende voorstellen voor mogelijke oplossingen.Ook in het zorgonderwijs biedt bodystorming een kans om problemen grondiger te exploreren.In onze workshop brengen wij onze eigen casuïstiek in en laten zien hoe het werkt.Deelnemers worden uiteraard ook van harte uitgenodigd om zelf een probleem voor te leggen!

Referenties (max 2.):

Rowland, P. 2021.Patient involvement in medical education.Medical Education. https://doi.org/10.1111/medu.14200

Oulasvirta, A. 2003.Understanding contexts by being there: Case studies in bodystorming. Personal and Ubiquitous Computing. https://doi.org/10.1007/s00779-003-0238-7

Max aantal deelnemers :

40 (8 groepen van 5)

Beschrijving van de interventie/innovatie:
Ervaringen/analyse van de implementatie:
Lessons learned (implicaties voor de praktijk):
Referenties:
Trefwoorden:

Curriculumontwerp Diversiteit Overig, namelijk: Brainstormvorm Multidisciplinair Design

Wijze van presentatie:
Banner
Banner
Banner

Zorgverleners voor de wereld van morgen

15 en 16 mei Hotel Zuiderduin in Egmond aan Zee